Uitbreiding sectoren tegemoetkoming 4.000 euro

0
442

HILVERSUM – Het kabinet heeft besloten de TOGS-regeling aan te vullen. Vanaf 15 april krijgen diverse contactberoepen zoals tattooshops toegang tot de regeling. Ook zijn taxibedrijven en kleinere MKB-winkeliers in de food toegevoegd.

De TOGS is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor MKB-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. U komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van uw onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes, maar er zijn meer voorwaarden.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening vind je op deze pagina.

Per 15 april vallen ook enkele andere SBI’s binnen de regeling, vanaf die datum komen dus meer ondernemers in aanmerking voor de TOGS. Bekijk de lijst met SBI’s. De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Hoe doe ik een aanvraag?

U kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij RVO. RVO keurt uw aanvraag binnen 3 weken goed, waarna u wordt uitbetaald. U heeft 3 maanden de tijd voor uw aanvraag.

Bron: KVK