Ook EU-arbeidsmigranten krijgen hulp op maat bij het Juridisch Loket

0
297
Bestuurders Mark Jacobs (SZW), Willemijn van Helden (Juridisch Loket) en Mirjam Horstman (J&V) trappen samen met Ellen Timmermans (kwartiermaker toegang tot recht voor EU-arbeidsmigranten van het Juridisch Loket) de samenwerking af. Foto: aangeleverd.

Gooi & Omstreken – Veel bedrijven kunnen niet zonder arbeidsmigranten. Maar werknemers uit het buitenland hebben hier veelal een kwetsbare positie: ze krijgen vaak niet het loon, de arbeidsvoorwaarden of de sociale zekerheid waar zij recht op hebben. Arbeidsmigranten weten in dat soort situaties nog onvoldoende waar ze recht op hebben en hoe ze hun recht kunnen halen. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (J&V) hebben daarom het Juridisch Loket gevraagd om ook voor deze groep kwetsbare werknemers laagdrempelig rechtshulp aan te bieden. En om de bekendheid van het Juridisch Loket onder de doelgroep te vergroten.

EU-arbeidsmigranten

Het Juridisch Loket richt rechtshulp in voor EU-arbeidsmigranten. Daar waar mogelijk in hun moedertaal, zoals het Pools, Bulgaars en Roemeens. Te beginnen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, regio’s waar veruit de meeste arbeidsmigranten wonen en werken. Arbeidsmigranten moeten daar in hun eigen taal en zowel online als persoonlijk gratis bij het Juridisch Loket terecht kunnen met hun juridische vragen of problemen. Zoals over hun huur, contract, loon of verzekeringen.

Samenwerking met andere organisaties

Gelet op de grote groep arbeidsmigranten en de uitdagingen die hun juridische vragen met zich meebrengen zal het Juridisch Loket de dienstverlening gefaseerd opbouwen. Hierbij zal het Juridisch Loket steeds samenwerking zoeken met relevante partijen. Bijvoorbeeld met de Arbeidsinspectie, Stichting FairWork, Barka en gemeentelijke informatiepunten voor EU-arbeidsmigranten.

Meer informatie

Het verbeteren van de toegang tot het recht voor kwetsbare werknemers is een van de maatregelen vanuit het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Doel is het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Rijkspartijen en samenwerkingspartners zetten samen stappen om dit te bevorderen. In deze kamerbrief informeert minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer hoe zij de toegang tot het recht voor kwetsbare werknemers wil verbeteren.

Voor meer informatie: https://www.juridischloket.nl