Adverteren

GooiZaken, hoogste B2B bereik in t ’Gooi ook in 2020

Het zakenmagazine voor en door ondernemers, verschijnt acht keer per jaar en heeft het hoogste B2B bereik in ‘t Gooi. Doordat GooiZaken op persoonlijke titel bij bedrijven in ‘t Gooi wordt bezorgd en gestuurd, komt het magazine direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van GooiZaken als advertentiemedium zit in de combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezer.

Advertentietarieven 2020:

Pagina-1
Pagina-2