Adverteren

GooiZaken, hoogste B2B bereik in t ’Gooi ook in 2020

Het zakenmagazine voor en door ondernemers, verschijnt zes keer per jaar en heeft het hoogste B2B bereik in ‘t Gooi. Doordat GooiZaken per post op persoonlijke titel naar bedrijven in ‘t Gooi wordt gestuurd, komt het magazine direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van GooiZaken als advertentiemedium zit in de combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezer.

De volgende uitgave is maart 2020.

Advertentietarieven op aanvraag: contact@gooizaken.nl