Contact

UITGEVER:

Ronald Schut Commesso B.V.
E: info@gooizaken.nl
I: www.gooizaken.nl

REDACTIE:

Hoofdredactie: Pieter Schut

Redactie assistente: Guusje Bijlard

E: redactie@gooizaken.nl  

ADVERTENTIES:

Commesso Media
T: 06-20538513
E: adverteren@gooizaken.nl

DIRECTIE EN BLADMANAGEMENT:

Ronald Schut
Commesso Media
T 06-20538513
e-mail: ronald@gooizaken.nl

WEBSITES:

www.gooizakenwebsites.nl
e-mail: info@gooizaken.nl

DRUKWERK:

www.gooizaken.nl/Gooizaken-drukwerk
e-mail: info@gooizaken.nl

VORMGEVING:

Jacques Seignette
T. 035-621 60 39
e-mail: info@gooizaken.nl

INFORMATIE:

Het zakenmagazine Gooizaken voor en door ondernemers, verschijnt momenteel niet meer in gedrukte vorm in ‘t Gooi. Gooizaken is een online platvorm geworden.

www.gooizaken.nl, B2B online bereik in t ’Gooi. Het online zakenplatform voor en door ondernemers heeft een B2B bereik in ‘t Gooi. De kracht van www.gooizaken.nl als advertentiemedium zit in de combinatie van de gerichte regionale content en landelijke redactie, het zakelijke bereik en de zakelijke lezer.

Zelf redactie aanleveren:

heeft u een activiteit of redactioneel artikel welke mogelijk op Gooizaken geplaatst kan worden? Stuur ons de content met rechten vrije liggende foto naar: redactie@gooizaken.nl

Advertentietarieven 2023:

Voor actuele advertentiemogelijkheden en tarieven mail naar: ronald@gooizaken.nl

Wereldwijd online bereik. Regionale bezoekers komen o.a. uit: Hilversum, Loosdrecht, Laren, Blaricum, Naarden, Bussum, Weesp en alle overige kleinere plaatsen in regio Gooi en Vechtstreek.

Privacy, avg en verwerkers overeenkomst

PostNL Communicatie Services B.V. als verwerker en Commesso B.V.(uitgever van Gooizaken) als verwerkingsverantwoordelijke en hebben samen een verwerkers overeenkomst afgesloten voor het verspreiden en verwerken van alle postale verwerkingen die Commesso B.V. in opdracht geeft aan PostNL Communicatie Services B.V.

Commesso B.V. heeft deze overeenkomst op 17-05-2018 met PostNL gesloten ter zake van alle door ons verzorgde postale verwerking. Partijen voorzien dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door PostNL persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”),  zullen worden verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van Commesso B.V. te zijn onderworpen.

Commesso B.V. heeft het doel en de middelen van de persoonsgegevensverwerking bepaalt en daarom gekwalificeerd dient te worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG.

PostNL ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, op grond waarvan PostNL gekwalificeerd dient te worden als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.

Commesso B.V.  is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 28 lid 3 AVG  verplicht een verwerkers overeenkomst aan te gaan met verwerkers en partijen derhalve de voorwaarden alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake de verwerking van de persoonsgegevens door verwerker schriftelijk willen vastleggen door middel van een verwerkers overeenkomst.

De algemene bepalingen uit de verwerkers overeenkomst gelden voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in de uitvoering van en gedurende de looptijd van de overeenkomst.  Een exemplaar van onze verwerkers overeenkomst kunt u opvragen via: contact@gooizaken.nl

Meer informatie ontvangen over direct mail en direct marketing? Neem contact met ons op. De direct mail adviseurs van Gooizaken helpen u graag verder.

Copyright 2023®

Niets van de website www.gooizaken.nl mag worden overgenomen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij de totstandkoming van www.gooizaken.nl  is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.