Contact

UITGEVER:

Ronald Schut Commesso B.V.
E: info@gooizaken.nl
I: www.gooizaken.nl

REDACTIE:

Hoofdredactie: Pieter Schut

Automotive redactie: Rob van Ginniken

Regio redactie: Marcel Beijer

Redactie landelijk B2B: Donald Esser

Online redactie ondersteuning: Hans van Sunder

Redactie assistente: Guusje Bijlard

E: redactie@gooizaken.nl  

ADVERTENTIES:

Annemiek Beekhuiszen
T: 06-42243104
E: adverteren@gooizaken.nl

Erik van den IJssel
T: 06-42243108
E: adverteren@gooizaken.nl

Commesso Media
T: 06-20538513
E: adverteren@gooizaken.nl

DIRECTIE EN BLADMANAGEMENT:

Ronald Schut
Commesso Media
T 06-20538513
e-mail: ronald@gooizaken.nl

WEBSITES:

www.gooizakenwebsites.nl
e-mail: info@gooizaken.nl

DRUKWERK:

www.gooizaken.nl/Gooizaken-drukwerk
e-mail: info@gooizaken.nl

VORMGEVING:

Jacques Seignette
T. 035-621 60 39
e-mail: info@gooizaken.nl

DRUK:

Rodi Media Rotatie
Visseringweg 40
1112 AT Diemen
www.gooizaken.nl/Gooizaken-drukwerk

OPLAGE:
8.000 plus 2000 digitale abonnementen. Bereik totaal 10.000 ondernemers.

VERSPREIDINGSINFORMATIE:

Het zakenmagazine voor en door ondernemers, verschijnt acht keer per jaar en heeft het hoogste B2B bereik in ‘t Gooi. Doordat Gooizaken bij bedrijven in ‘t Gooi en Vechtstreek wordt bezorgd, toegestuurd en afgehaald kan worden, komt het magazine direct bij de zakelijke beslisser te liggen. De kracht van Gooizaken als Goois regionaal B2B medium zit in de combinatie van het gerichte regionale en voor ondernemers in het Gooi belangrijke landelijke redactionele content, zakelijke bereik en de zakelijke lezer als ontvanger.

Verspreiding en bereik o.a. in: Hilversum, Loosdrecht, Laren, Blaricum, Naarden, Bussum, Weesp en alle overige kleinere plaatsen in regio Gooi en Vechtstreek.

Gooizaken digitaal ontvangen? U kunt dan een gratis digitaal abonnement aanvragen via: contact@gooizaken.nl

Heeft u Gooizaken niet ontvangen of wilt u een extra exemplaar?
Bij onderstaande partners en afhaaladressen kunt u een exemplaar van Gooizaken gratis ophalen. Ook kunt u een exemplaar via email: info@gooizaken.nl opvragen. Deze wordt dan (in regio Gooi) gratis bezorgd.

 • Almere:       Kamer van Koophandel, Ondernemersplein, Stadhuisplein 1
 • Almere:       Almerezaken, Transistorstraat 51a
 • Almere:       Gooizaken, Palmpolstraat 52
 • Amersfoort: Kamer van Koophandel, Ondernemersplein, Printerweg 6
 • Baarn:        Restaurant Vuur, Hilversumseweg 4
 • Baarn:        Het Groene Paviljoen, Zandheuvelweg 7 
 • Bussum:     Bruna Bussum, Veerplein 106
 • Bussum:     Shirt Kitchen, Brinklaan 75a
 • Bussum:     NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27
 • Bussum:     Nienaber Makelaars, Albrechtlaan 14c
 • Eemnes:     Hotel de Witte Bergen, Rijksweg 2 (langs snelweg A1)
 • Hilversum:  Sligro, Franciscusweg 291
 • Hilversum:  Golfpark Spandersbosch, Sportpark Crailoo 26
 • Hilversum:  Van der Wal Zonwering,  Nieuwe Havenweg 5
 • Hilversum:  Mediapark, Bar Boon Andre van Duin Boulevard 7
 • Hilversum:  Regus, Olympia 1
 • Hilversum:  Office Centre, Vreelandseweg 5
 • Hilversum:  Volvo Buitenweg, Oscar Romerolaan 1
 • Huizen:       Fletcher Hotel, Mastspoor1
 • Huizen:       Baard Tuin & Park Machines, Fabrieksweg 3 
 • Huizen:       Op Maat, Huizermaatweg 31
 • Huizen:       Eran Media, Botterstraat 47 #213
 • Laren:         Regus, Plein 1945
 • Naarden:    NH Hotel, IJsselmeerweg 3
 • Naarden:    Volvo Buitenweg, Amsterdamsestraatweg 5
 • Naarden:    Toonen Toyota, Gooimeer 17
 • Naarden:    Iclean Carwash, Amsterdamsestraatweg 27e
 • Weesp:       klavertje4weesp, Hogeweyselaan 209
 • Weesp:       Enter Media, Van Houten Industriepark 1
 • Weesp:       Hotel Het Hart van Weesp, Herengracht 35
 • Weesp:       Boekhandel van Kassel, Binnenveer 3

milieuvriendelijk en verantwoord drukken

Gooizaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVOG, is gedrukt en afgewerkt door Rodi Media BV onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCCM, Certificaatnummer SCCM-MZ:2011.01.02

Privacy, avg en verwerkers overeenkomst

PostNL Communicatie Services B.V. als verwerker en Commesso B.V.(uitgever van Gooizaken) als verwerkingsverantwoordelijke en hebben samen een verwerkers overeenkomst afgesloten voor het verspreiden en verwerken van alle postale verwerkingen die Commesso B.V. in opdracht geeft aan PostNL Communicatie Services B.V.

Commesso B.V. heeft deze overeenkomst op 17-05-2018 met PostNL gesloten ter zake van alle door ons verzorgde postale verwerking. Partijen voorzien dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door PostNL persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”),  zullen worden verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van Commesso B.V. te zijn onderworpen.

Commesso B.V. heeft het doel en de middelen van de persoonsgegevensverwerking bepaalt en daarom gekwalificeerd dient te worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG.

PostNL ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, op grond waarvan PostNL gekwalificeerd dient te worden als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.

Commesso B.V.  is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 28 lid 3 AVG  verplicht een verwerkers overeenkomst aan te gaan met verwerkers en partijen derhalve de voorwaarden alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake de verwerking van de persoonsgegevens door verwerker schriftelijk willen vastleggen door middel van een verwerkers overeenkomst.

De algemene bepalingen uit de verwerkers overeenkomst gelden voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in de uitvoering van en gedurende de looptijd van de overeenkomst.  Een exemplaar van onze verwerkers overeenkomst kunt u opvragen via: contact@gooizaken.nl

Meer informatie ontvangen over direct mail en direct marketing? Neem contact met ons op. De direct mail adviseurs van Gooizaken helpen u graag verder.

Copyright 2021®

Niets uit de uitgave Gooizaken of van de website www.gooizaken.nl mag worden overgenomen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij de totstandkoming van Gooizaken Gooi en Vechtstreek is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.