Maak vanaf 6 april gebruik van NOW

0
434

GOOI – Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.

Gister gaf Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, duidelijkheid over zijn nieuwe tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zien dalen, kunnen vanaf 6 april bij het UWV een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen.

Werktijdverkorting wordt NOW

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen en daardoor is er een ongekend groot beroep op de Werktijdverkorting (wtv-regeling) gedaan. De wtv-regeling is niet gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. Om meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen is de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud door het kabinet in het leven geroepen. (NOW).

Het kabinet wil het met de nieuwe maatregel mogelijk maken dat ondernemers hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Ondernemers die hun omzet zien dalen, kunnen zich hier vanaf volgende week maandag voor inschrijven. Is die daling bijvoorbeeld 100 procent, dan wordt 90 procent van de loonkosten door de overheid betaald. Daalt de omzet met de helft, wordt 45 procent van de salarissen vergoed.

Om in aanmerking te komen voor de overheidssteun moeten bedrijven wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het reguliere salaris van het personeel doorbetaald blijven worden en mag er gedurende de subsidieperiode geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd. Zodra de aanvraag binnen is, duurt het twee tot drie weken voordat het geld op de rekening staat. Minister Koolmees heeft het over een ‘uitzonderlijke, forse maatregel’. Het kabinet verwacht hier 10 miljard euro aan uit te geven.

Omzet en loonsom

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Als de omzetdaling meevalt, moet het geld worden terugbetaald. Achteraf kijkt het UWV of de aangeleverde cijfers kloppen. Valt de omzetdaling uiteindelijk mee, moet de ondernemer het verschil terugbetalen. Is het tegenovergestelde het geval, dus als een bedrijf meer omzetdaling heeft, volgt er een nabetaling.

Loonaangifte belangrijk

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers inbegrepen

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. De regeling geldt dus ook voor flexwerkers. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers op om ook deze groep werknemers in dienst te houden als dat mogelijk is. De noodmaatregel is een verdere uitwerking van de regeling zoals die op 17 maart werd gepresenteerd als onderdeel van het noodpakket om de economie zo veel mogelijk overeind te houden.

Bron: Rijksoverheid