KHN over tegemoetkoming loonkosten

0
454

GOOI – De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als coronamaatregel. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Ook Koninklijke Horeca Nederland (www.khn.nl) geeft antwoord op veel gestelde vragen tijdens de coronacrisis. Deze keer geeft KHN antwoord op de vraag: Hoe kan ik gebruikmaken van de nieuwe regeling tegemoetkoming loonkosten voor werkgevers?

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud ?

Vanaf 6 april. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?

Je kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dien je gebruik te maken van de nieuwe regeling.

De regeling werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling werktijdverkorting gestopt als maatregel?

• De uitbraak van het coronavirus is de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep
op de regeling werktijdverkorting voor werkgevers.
• Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor
Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
• Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller
doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe
tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk.

Tot hoe lang blijft mijn lopende werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, Hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als je reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet je gebruikmaken van de nieuwe regeling.

Ik heb werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Hoe gaat het verder?

Je krijgt hierover bericht. Jouw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij jou aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

• Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW.
• Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de
loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
• Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon
doorbetalen.
• De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de
mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

• Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op
grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de
periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
• De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
• De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met
nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
• De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet,
maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
– indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van
een werkgever;
– indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van
een werkgever;
– indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van
de werkgever.

• Op basis jouw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de
verwachte tegemoetkoming.
• Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
• Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een
accountantsverklaring vereist.
•Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er
sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Bron: KHN