Laagterecord faillissementen in 2018

0
613

Laagterecord faillissementen in 2018

GOOI – Voor het eerst in dit decennium is het aantal faillissementen in een jaar ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. In 2018 zijn in Nederland 3.775 bedrijven failliet verklaard, een daling van 6,8 procent ten opzichte van 2017.

Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De meeste faillissementen werden uitgesproken in het eerste kwartaal (974), in de kwartalen daarna lag het aantal faillissementsuitspraken stabiel rond de 930.
De meeste faillissementen zijn net als voorgaande jaren te zien in de groot- en detailhandel. Hier gingen in 2018 837 bedrijven failliet, dat is 0,3 procent van de totale sector. Op nummer twee en drie staan de bouw- en financiële sector, met respectievelijk 478 en 432 faillissementen in 2018.
Naar omvang zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de sector water- en afvalverwerking. Hier is sprake van 0,6 procent failliete bedrijven en dit aandeel ligt daarmee iets hoger dan in 2017.

Toename

In vergelijking met een jaar eerder is er een stijging in het aantal faillissementen te zien in de sectoren onderwijs (+29,3%), cultuur, sport en recreatie (+10,1%) en transport en logistiek (+6,2%). Naar omvang van deze sectoren zijn de faillissementsverhoudingen overigens nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017, wat laat zien dat deze sectoren als geheel zijn gegroeid. De grootste daling in het aantal faillissementen was in 2018 zichtbaar bij de vastgoedsector (-44,8%), de energiebedrijven (-33,3%) en de zakelijke dienstverlening (-17,1%).

Foto:
In 2018 zijn in Nederland 3.775 bedrijven failliet verklaard, een daling van 6,8 procent ten opzichte van 2017.