Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2021

0
441

GOOI – Het nieuwe jaar brengt een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten met zich mee. Zo is er goed nieuws als u een woning huurt, want vanaf 1 januari geldt een huurverlaging voor zzp’ers. Bedrijfsruimte kopen wordt juist duurder. Ook komt er een wet die faillissement moet voorkomen. In dit overzicht vind je de belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers.

Huurverlaging voor zzp’ers

Woont u in een sociale huurwoning en daalde uw inkomen door de coronacrisis? Dan kunt u uw woningcorporatie volgend jaar 1 keer om huurverlaging vragen. Om huurverlaging te krijgen, moet u wel aantonen dat uw inkomen in de 6 maanden voor uw aanvraag gedaald is tot een inkomensgrens van maximaal:
– 23.225 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
– 23.175 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.
– 31.550 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
– 31.475 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.

De woningcoöperatie is daarnaast wettelijk verplicht huurders huurverlaging te geven als de huurprijs hoger is dan de aftoppingsgrens. Deze grens is 619,01 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens en 663,40 euro voor huishoudens van 3 of meer personen. Betaal je meer? Dan wordt de huur teruggebracht tot dat bedrag.

De huurverlaging geldt tot aan een nieuwe indexering. Verhuurders krijgen ter compensatie voor de huurverlaging een korting op de verhuurdersheffing.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek voor 2021 is 6.670 euro. Dat is 360 euro lager dan de 7.030 euro in 2020. Onderaan de streep gaan de meeste zzp’ers er niets tot nauwelijks iets op achteruit: de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting stijgen komend jaar om de lagere zelfstandigenaftrek te compenseren.

U heeft recht op zelfstandigenaftrek als de Belastingdienst u als ondernemer ziet en u minstens 1.225 uur per jaar in je bedrijf stopt. Sinds 2020 verlaagt het kabinet de aftrek ieder jaar. De laatste verlaging staat gepland voor 2036, dan zal de zelfstandigenaftrek 3.240 euro zijn.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Faillissement makkelijker voorkomen

Als uw bedrijf in financiële problemen zit, kunt u uw schuldeisers vanaf 1 januari 2021 een akkoord aanbieden om de schulden van uw bedrijf te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel faillissementen te voorkomen.

Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus zijn dat schuldeisers tegen hun wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Bedrijfspand kopen duurder

Voor bedrijfspanden en tweede woningen gaat de overdrachtsbelasting omhoog, van 6% naar 8%. Koopt u bijvoorbeeld een bedrijfspand of een pand om te beleggen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2021 meer belasting.

Starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting als ze een bestaande koopwoning kopen of krijgen. Tot nu toe betaalden alle particulieren 2% van het aankoopbedrag als overdrachtsbelasting. In 2021 geldt dat percentage dus alleen voor niet-starters en starters boven de 35.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Verplichte vermelding BIG-nummer

Vanaf 1 januari 2021 moeten professionals in de zorg hun BIG-nummer actief bekendmaken, zodat patiënten makkelijker kunnen controleren of zij in het BIG-register staan. Als zorgprofessional ben je zelf verantwoordelijk voor de vindbaarheid van je BIG-nummer. Zet het nummer daarom op alle plekken waar je beroepsmatig je naam en beroep bekendmaakt, zoals je website of die van je opdrachtgever, emailberichten en facturen.

Het BIG-register is een online en openbaar register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Een BIG-registratie geeft aan wat je als zorgverlener mag doen, zoals bepaalde chirurgische handelingen verrichten of injecties geven.

Meldplicht belastingontwijking en -ontduiking

Bent u als belastingadviseur, advocaat, accountant, notaris of financieel adviseur betrokken bij een fiscale constructie waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die gebruikt kan worden voor belastingontwijking?
Dan moet u deze grensoverschrijdende constructie vanaf 1 januari 2021 binnen 30 dagen aan de Belastingdienst melden. Het gaat om constructies die bijvoorbeeld voordeel opleveren voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting en schenkbelasting. Meldt u de constructie niet? Dan heeft u kans op een boete.

De meldplicht gaat in met terugwerkende kracht. Dit betekent dat uw constructies waarbij u betrokken bent geweest:
– vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 meldt tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021;
– vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 meldt tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021.

Verplichte registratie en kennistest dronevliegers

Ondernemers die werken met drones moeten zich vanaf 31 december 2020 houden aan nieuwe Europese regels. Alle dronevliegers, ook particuliere, moeten zich registreren en een online kennistest afleggen.
Met de invoering van de nieuwe regels verdwijnt het verschil tussen recreatief en professioneel dronevliegen. Hier komt een systeem met 3 klassen voor in de plaats:
– open
– gecertificeerd
– specifiek
In welke klasse u valt, hangt af van het gewicht van de drone, de vlieglocatie en het risico dat het vliegen met zich meebrengt. Voor de laatste 2 klassen zijn aanvullende certificaten en vergunningen nodig.

De RDW regelt de registraties en geeft exploitatienummers uit. Dit nummer moet zichtbaar zijn op de drone. Vliegscholen nemen de online kennistest af. Slaagt u voor de test? Dan ontvang u een EU-dronebewijs.

Deze regels gelden niet voor speelgoeddrones die minder dan 250 gram wegen en geen camera hebben. Exploiteert u de drone, maar vliegt u er zelf niet mee? Dan heeft u alleen een exploitatienummer nodig.

Met een ROC-light ontheffing of ROC-vergunning mag u nog 1 jaar doorwerken. U moet u wel voor 31 december 2020 registreren bij de RDW.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Corona: regelingen en maatregelen lopen door

Om zzp’ers die getroffen zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, stelt de overheid verschillende regelingen beschikbaar die ook in 2021 doorlopen. Zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Meer over corona en ondernemen vind u bij het KVK Coronaloket.

* Inwerkingtreding van deze (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Benieuwd naar welke wetswijzigingen en nieuwe regels er in de loop van 2021 volgen? Bekijk ze op ondernemersplein.kvk.nl.