Volop kansen in de detailhandel in Gooi & Vechtstreek

0
441

Gooi & Vechtstreek-De personeelstekorten in de detailhandel zijn voelbaar. Hierdoor zijn er al bedrijven die hun openingstijden versmallen of filialen sluiten om het personeel beter te verdelen over vestigingen. De verwachting is dat de totale werkgelegenheid in de detailhandel tot 2024 verder zal groeien. Dit biedt ook in de regio Gooi en Vechtstreek baankansen in beroepen in de detailhandel waarvoor minder opleiding wordt gevraagd, zoals voor vakkenvullers, kassamedewerkers en kledingverkopers.

Krapte op de arbeidsmarkt voelbaar in de detailhandel

Na de coronajaren is de krapte op de arbeidsmarkt in korte tijd flink gestegen. De detailhandel bleek moeilijk te kunnen concurreren met andere sectoren op het gebied van salaris. Ruim een derde van de bedrijven in de detailhandel ervaart belemmeringen door het tekort aan personeel. Dit tekort is breed en naast specifieke verkoop segmenten zoals bouwmarkten, optiekzaken en elektronicawinkels worden ook generieke segmenten zoals kleding- en schoenenwinkels, drogisterijen en supermarkten getroffen door het tekort aan personeel.

Verwachte groei

Het totaal aantal vacatures in de detailhandel groeide in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek in de jaren 2019-2022 al met 73%. Naar verwachting zal dit tot 2024 verder groeien. Zie het landkaartje hierboven. De ontwikkeling van het totaal aantal vacatures in de detailhandel verschilt echter per regio. Zo wordt verwacht dat het aantal werknemersbanen in Limburg wat zal dalen tot en met 2024. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zorgen voor een krimp van de bevolking. Dat maakt dat ook in andere krimpregio’s zoals Friesland, Drenthe, Achterhoek en Zeeland de banengroei zeer beperkt zal zijn. In andere regio’s wordt juist een relatief sterke banengroei tot 2024 verwacht. Het gaat dan om economisch sterke (rand)stedelijke gebieden zoals Groot-Amsterdam en Utrecht. In deze regio’s groeit bovendien de bevolking.

Over UWV

Ieder mens wil meedoen in de maatschappij. Daarom helpt het UWV mensen in hun zoektocht naar werk. Mocht dat niet lukken, dan zorgen ze voor inkomen. Dat doen ze voor meer dan 1,2 miljoen mensen met een WW, WAO, WIA, Ziektewet en een Wajong uitkering. Werkgevers staan zij bij in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Denken mee over arbeidsvraagstukken en bieden arbeidsmarktinformatie aan. Alles heeft uiteindelijk één gezamenlijk doel. Een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

 

Meer informatie: www.uwv.nl  en www.werk.nl