Meer ouderenzorg nodig Gooi & Vechtstreek

0
405

Gooi & Vechtstreek- De ouderenzorg staat voor een grote uitdaging. De komende jaren zullen meer ouderen zorg nodig hebben. Tegelijkertijd heeft de regio te maken met een krappe arbeidsmarkt. Om de ouderenzorg toegankelijk te maken zoeken de vier ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek, Amaris Zorggroep, Vivium Zorggroep, Hilverzorg en Inovum, de samenwerking. Vrijdag 30 juni sloten zij een uniek vijfjarig contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Het doel van het contract is dat we gezamenlijk aan de zorgvraag die op ons afkomt kunnen voldoen. Hiermee vallen de schotten tussen de financieringsbronnen en organisaties weg. In dit innovatieve contract zijn afspraken gemaakt over de transitie in de komende jaren. Er ontstaat door de afspraken meer ruimte om de ouderenzorg eenvoudiger te organiseren. Meer met elkaar en in de buurt van de oudere en zijn leefomgeving. Een ouderenzorg die minder bepaald wordt door verschillende financieringsstromen en minder administratieve lasten heeft. Het contract sluit naadloos aan bij de afspraken die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staan.

Jacqueline van der Loo, bestuurder van Amaris Zorggroep, namens de vier zorginstellingen: ‘Met een steeds grotere en steeds ouder wordende groep inwoners in de regio is het een uitdaging om voor iedere oudere de zorg toegankelijk te houden. De gemaakte afspraken zijn vooruitstrevend en ambitieus. Met de ondertekening van dit innovatieve contract zeggen we met elkaar toe dat we de toegankelijkheid van de ouderenzorg voorop zetten en onze eigen organisatiebelangen ondergeschikt maken.’

Dat vraagt van ons om op andere manieren zorg te verlenen en onszelf anders te organiseren dan we nu gewend zijn. Een flinke uitdaging, maar ook een geweldige kans om de ouderenzorg in de regio toegankelijk te houden. Met elkaar als zorgaanbieders en zorgverzekeraar, maar ook samen met burgers, gemeenten en andere zorg- en welzijnspartijen. Want de ondersteuning van kwetsbare ouderen is een maatschappelijke opgave die in deze tijd niet meer alleen achter de deuren van zorgaanbieders plaatsvindt.

Met dit innovatieve contract wordt niet langer vanuit het huidige aanbod van de verschillende organisaties gekeken, maar naar de ouderen en de zorg die zij nodig hebben. Met deze samenwerking slaan we de weg in naar de zorg van de toekomst. Zorgen voor, door en met elkaar staat daarin centraal. Daar gaan we voor.

Voor meer informatie: communicatie@amaris.nl