Vijfde KVK-Flitspeiling:

0
465

Eén op drie ondernemers verwacht komende drie maanden meer werkdruk

GOOI – Ongeveer een derde van de Nederlandse ondernemers verwacht het komende kwartaal meer uren te gaan werken in het bedrijf. Redenen die ondernemers voor deze verhoogde werkdruk aan KVK meegeven zijn: er is minder personeel beschikbaar, onder andere door ontslag of het niet kunnen betalen van personeel, extra tijd investeren in klanten om verloren omzet terug te winnen of omdat het – juist door corona- beter gaat met het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan thuisbezorgers.

Bijna 1 op de 5 ondernemers verwacht juist minder uren te gaan werken, voornamelijk door een afname in de hoeveelheid werk. Circa 1 op de 10 overweegt een baan in loondienst te zoeken, vooral door de sombere vooruitzichten voor het bedrijf. Dit zijn enkele van de resultaten uit de vijfde KVK-Flitspeiling onder bijna 1200 ondernemers. De KVK-Flitspeiling is uitgevoerd in de periode van 24 juni tot en met 7 juli 2020.

Meer uren

In het geval van een toename van de hoeveelheid werk, gaat ruim twee derde van de zelfstandigen zelf meer uren werken. Circa een vijfde kijkt naar de mogelijkheden om een andere zzp’er in te zetten of geeft de opdracht door aan een ander. ‘Nee’’ zeggen tegen een opdracht behoort bij 1 op de 5 ondernemers ook tot de opties. Grotere bedrijven (10 t/m 49 personen) – en in mindere mate ook bedrijven uit het micro-MKB (2 t/m 9 personen) – kijken bij een toename van de hoeveelheid werk naar extra personeel (tijdelijk of vast). Circa 4 op de 10 ondernemers uit het micro-MKB geeft echter aan ook zelf meer uren te gaan werken.

Stabiel

Uit de KVK-Flitspeiling blijkt verder dat het merendeel, ruim twee derde, van de ondernemers met 2 of meer werkzame personen in het bedrijf denkt dat het personeelsbestand de komende drie maanden gelijk blijft. Ongeveer 2 op de 10 geeft aan een afname van het personeelsbestand te verwachten, waar 1 op de 10 juist een toename verwacht. Zowel bij een afname als een toename gaat het voornamelijk om een (relatief) kleine verandering in het personeelsbestand. Grotere bedrijven verwachten de komende maanden meer veranderingen rondom hun personeelsbestand dan het micro-MKB, zowel in afname als in toename van het aantal personeelsleden.

Thuiswerken?

Bijna een vijfde van de ondernemers verwacht meer te zullen gaan thuiswerken dan vóór de coronacrisis. Dat aandeel is hoger bij grotere bedrijven. Genoemde redenen zijn onder andere het gemak en dat thuiswerken kosten- en tijdbesparend werkt. De helft van de respondenten geeft aan geen verandering te verwachten rondom het thuiswerken in vergelijking met de situatie van vóór de coronacrisis. Een veel genoemde toelichting hierbij is dat men voorheen ook al thuiswerkte of omdat men de voordelen van werken op kantoor ziet, zoals bijvoorbeeld de gezelligheid en het belang van face-to-face contact.

Kijk op: www.KVK.nl/corona