Spanning op de arbeidsmarkt neemt af in Gooi en Vechtstreek

0
442

GOOI – In augustus is het aantal toegekende WW-uitkeringen iets gedaald ten opzichte van juli. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek telde UWV in augustus 4.618 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van juli.

Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,0%. Wel zien we dat in veel beroepen de krapte op de arbeidsmarkt afneemt: in verhouding zijn er minder openstaande vacatures dan direct beschikbaar personeel

Eind augustus 2020 verstrekte UWV in totaal 4.618 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 53 minder dan een maand eerder. In de zomermaanden juni, juli en augustus stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Landelijk was de daling 3,0%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 872, ofwel 23,3%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar identiek, oftewel 23,3%.

De daling bij de uitzendbedrijven zet door. In augustus zien we in deze sector een daling met 13,5% van het aantal WW-uitkeringen. Ook de detailhandel (-3,7%), de horeca en catering (-6,6%) en de voeding en genotmiddelenindustrie (-6,6%) laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich onder andere voor in de bouw (+16,7%) en groothandel (+5,1%).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 3,4%. Daarmee lag dit percentage in augustus onder het landelijk gemiddelde, dat iets daalde en uitkwam op 3,1%.

Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Bovendien waren er door de crisis ook minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 stonden in de regio een derde minder vacatures open dan een jaar eerder. De spanning op de arbeidsmarkt nam daardoor af. In het tweede kwartaal 2020 is in Gooi en Vechtstreek sprake van een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen een globaal evenwicht. Een jaar eerder kreeg de regionale arbeidsmarkt de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures.

Ruime arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft niet voor alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor dienstverlenende beroepen is in de arbeidsmarktregio weliswaar nog gemiddeld, maar beweegt richting ruim. Het aantal WW-uitkeringen in deze beroepen is toegenomen, het aantal vacatures is afgenomen. Voorbeelden van beroepen zijn: medewerkers bediening en koks, schoonmakers kantoren & bedrijven, huishoudelijk medewerkers hotels & instellingen. De horeca is een periode gesloten geweest, hotels kregen minder gasten en kantoren werden minder gebruikt, omdat het advies was zo veel mogelijk thuis te werken. Werknemers die hun baan zijn verloren, deden een beroep op een WW-uitkering.

Krappe arbeidsmarkt

Anders is het voor ICT-beroepen, vak-geschoold technisch personeel en zorgberoepen. De digitalisering van de samenleving kreeg een extra impuls. In Gooi en Vechtstreek is de arbeidsmarkt voor ICT’ers nog steeds krap. Er is een tekort aan ontwerpers & analisten van ICT-systemen, programmeurs internet en netwerkspecialisten. Ook vak-geschoold technisch personeel en zorgpersoneel blijft schaars. Voor die beroepsgroepen is de spanning op de arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek ‘krap’. Denk hierbij aan monteurs, elektriciens, loodgieters en timmerlieden. In de zorg is een tekort aan verzorgende IG, woon- & groepsbegeleiders en verpleegkundigen.
Bron: UWV (www.uwv.nl)