Regels uitstallingen openbare ruimte Laren herzien

0
484

Regels uitstallingen openbare ruimte Laren herzien

LAREN – Per 1 januari 2020 zijn de regels voor ‘voorwerpen op de openbare plaats’ geactualiseerd. De aangepaste regels zijn tot stand gekomen in overleg met Stichting Bijzonder Laren en het Toegankelijkheidsteam Laren.

De mogelijkheid tot het plaatsen van vergunningvrije uitstallingen (zoals reclameborden en kledingrekken) blijft bestaan. Deze mogen echter geen effect hebben op de toegankelijkheid van trottoirs. In de praktijk betekent dit onder andere dat de beschikbare ruimte op het trottoir minimaal 150 centimeter moet bedragen.

Wethouder Ton Stam: ”Reclame en uitstallingen bepalen in toenemende mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Bij uitstallingen speelt aan de ene kant de begrijpelijke wens van winkeliers om hun waar tentoon te spreiden. Anderzijds zijn ook veiligheid en toegankelijkheid van trottoirs van belang, in het bijzonder voor mindervaliden en voetgangers met een rollator of kinderwagen. Bij het actualiseren van het beleid is daarom, in overleg met Bijzonder Laren en het Toegankelijkheidsteam, zoveel mogelijk een balans gezocht tussen de kwaliteit van de openbare ruimte, de belangen van ondernemers en de toegankelijkheid.”

Leen van der Pols, voorzitter van Stichting Bijzonder Laren, vindt het vanzelfsprekend dat toegankelijkheid hoog in het vaandel staat: ”Alle ondernemers binnen het Dorpsfonds Bijzonder Laren (winkels, horeca, de culturele- en de zorginstellingen) zijn met name gericht op gastvrijheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Het spreekt dan ook voor zich, dat we voor bewoners en bezoekers optimaal bereikbaar en toegankelijk willen zijn.”

Irmy Vos, voorzitter van Toegankelijkheidsteam Laren, is blij met de gevonden overeenstemming: ” Het is van het grootste belang dat voetgangers in ons dorp prettig en veilig kunnen lopen. Daarvoor is voldoende ruimte op de trottoirs noodzakelijk. En dus is het heel plezierig dat ook met de regels voor uitstallingen hier rekening mee wordt gehouden.”

Evaluatie

De betreffende ondernemers zijn per brief geïnformeerd over de actualisatie van de regels. De nieuwe regels worden tweejaarlijks samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen geëvalueerd. Aan de hand daarvan worden aanpassingen aan raad en /of college voorgesteld.