Daling WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek

0
488

Daling WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek

GOOI EN VECHSTREEK – Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in december met 3,4 procent gedaald. Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9%).

In vergelijking met een jaar geleden is de regionale afname van het aantal uitkeringen nagenoeg gelijk aan de landelijke daling. De WW-uitkeringen namen in december in de regio Gooi en Vechtstreek in geringe mate toe bij de dienstverlenende beroepen en transport & logistieke beroepen. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Daling

Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek uit op 3.419. Dit was een daling van 3,4 procent ten opzichte van november 2019. Met uitzondering van de gemeente Blaricum daalde in december in alle gemeenten uit de regio het aantal WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen daalde in de meeste sectoren. Op beroepsniveau nam het aantal WW-uitkeringen licht toe bij de dienstverlenende beroepen (+2) en de transport- en logistiekberoepen (+5). Alle overige beroepsklassen lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien. In de beroepsklasse openbaar bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de afname met 20 WW-uitkeringen het sterkst.

Eind december 2018 verstrekte UWV in totaal 4.018 WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat waren 599 uitkeringen meer dan eind 2019. Dat is ten opzichte van 2018 een daling van 14,9 procent. Op landelijk niveau is het aantal uitkeringen in 2019 met 15,0 procent gedaald. De absolute afname van het aantal WW-uitkeringen was in de regio het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-206). De procentuele daling bij de pedagogische beroepen was met 36,7 procent het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,5 procent in december 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek net boven het landelijk WW-percentage van 2,4 procent.