Ondernemersalert: Regel dit nu.

0
508

Uitstel van Belastingbetaling

GOOI – Uitstel van betaling van je belastingen, aanvraag van een coronaregeling, aangifte inkomstenbelasting. Waar moet je nu mee aan de slag voordat de termijn verstrijkt? Een overzicht van belangrijke zaken om aan te denken.

Aanvraagdata die binnenkort verlopen

31 maart 2021 is de uiterste datum dat je TOZO 3 kunt aanvragen bij je woongemeente. TVL Q1 2021 kun je tot 30 april 2021, 17.00 uur aanvragen bij RVO. Aanvraagdata voor andere coronaregelingen vind je in het overzicht lopende regelingen.

Faillissement voorkomen door betalingsuitstel

Je kunt een faillissement voorkomen als je betalingsuitstel aanvraagt. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet regelt dit. Deze tijdelijke wet duurt tot 1 april 2021 en is bedoeld voor ondernemer die door Covid-19 betalingsproblemen hebben. Het betalingsuitstel geldt alleen voor je betalingsverplichtingen aan de aanvragers van je faillissement.

Uitstel van Belastingbetaling

Tot 1 juli 2021 kun je uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen de blauwe enveloppen en krijg je uitstel tot 1 juli 2021. Je hoeft je betalingsverplichtingen die ontstaan na je aanvraag voor uitstel niet te voldoen.
Heb je dit jaar al een verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel automatisch tot 1 juli 2021. Heb je eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel gedaan? Vraag dan om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 als je niet kunt betalen. Je loopt anders het risico dat je geen aflossingsregeling kunt treffen. Met een aflossingsregeling los je jouw opgebouwde schuld vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden af.
Lees meer over belastingmaatregelen in coronatijd op www.kvk.nl/corona/belastingmaatregelen-in-coronatijd/

Inkomstenbelasting en coronaregelingen

Maak je gebruik van coronaregelingen zoals TOGS of TVL? Vermeld deze tegemoetkomingen in je aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt geen inkomstenbelasting over deze tegemoetkomingen. Je moet ze wel opgeven als onbelaste winst in je inkomstenbelastingaangifte.

Heb je een Tozo uitkering ontvangen? De belastingdienst ziet deze uitkering als inkomen. Je betaalt inkomstenbelasting hierover. Je ontvangt van de woongemeente een jaaropgave met het totale bedrag aan Tozo. Dit bedrag geef je in je aangifte inkomstenbelasting op onder het kopje Pensioenen en andere uitkeringen. Daarna kies je je voor Bijstandsuitkering (Participatiewet).

Ontvangen NOW subsidie boek je bij je aangifte inkomstenbelasting als inkomsten onder personeelskosten. Dan zijn je kosten lager, je resultaat hoger en daardoor betaal je inkomstenbelasting over deze NOW subsidie.

Heb je een negatief inkomen door corona in 2020? Dan verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positieve inkomen in de 3 jaren ervoor. Je kunt dan belasting terugkrijgen als de aangifte inkomstenbelasting definitief is vastgesteld.

Meer informatie vind je bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket (www.kvk.nl/corona/) op 0800 2117.