Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

0
417

Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

GOOI – De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat onveranderd blijft is dat bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging of vernieuwing van hun bedrijf, door kunnen gaan met de vergunning die zij al hebben. Deze is onherroepelijk. Ook als ondernemers hun bedrijf verkopen of overdragen, blijft de vergunning van kracht.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): ”De onduidelijkheden zijn uit de beleidsregel gehaald. Nu de vergunningverlening in deze aangepaste vorm kan doorgaan, gaan we aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij kijken we samen met de betrokkenen per gebied wat nodig is om de stikstofdepositie in onze Natura 2000-gebieden te laten afnemen.”

Verduidelijking

Binnen de beleidsregel zijn naast aanpassingen ook verduidelijkingen toegepast. De ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ is het uitgangspunt voor intern salderen. Dat betekent dat ondernemers de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd kunnen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen. Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het ongebruikte deel van de vergunning ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering. Er zijn echter uitzonderingen. Zoals wanneer een bedrijf aantoonbare stappen heeft gezet richting een nieuwe ontwikkeling, of investeringen heeft gedaan om deze ruimte te vullen.

Afromen

Een bedrijf kan ook stikstofruimte kopen van een bedrijf dat stopt. Dit heet extern salderen. Daarbij is stikstofdaling het uitgangspunt. De ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ mag een bedrijf dat stopt met haar activiteiten (saldogever) overdragen aan een bedrijf dat stikstofruimte nodig heeft (saldo-nemer). De saldonemer mag 70 procent van de overgedragen stikstofruimte benutten; de overige 30 procent komt ter beschikking van de natuur, samen met de niet-gerealiseerde capaciteit in de vergunning.

Verwarring

Nederland zat na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 deels op slot. Op 8 oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten beleidsregels vastgesteld om de vergunningsverlening weer op gang te brengen. Toen bleek dat de provinciale beleidsregels op onderdelen verschilden met de definitie die het Rijk hanteerde.

Ook bleek de koppeling met dier- en fosfaatrechten – een verantwoordelijkheid van het Rijk – voor verwarring te zorgen. Vorige week werden het Rijk en de twaalf provincies het eens over een aantal wijzigingen in de beleidsregel. De beleidsregel treedt op 13 december 2019 in werking.