Noord-Holland in cijfers:

0
385

Ontwikkeling detailhandel en arbeidsmarkt in 2019

GOOI – Iedereen die meer informatie zoekt over de ontwikkeling van de detailhandel en de arbeidsmarkt in Noord-Holland kan nu de nieuwe Monitor Detailhandel en de Monitor Arbeidsmarkt raadplegen.

Beide rapporten beschrijven de ontwikkelingen in 2019 met als peildatum 1 januari 2020. De consequenties van de coronacrisis zijn niet meegenomen.

Monitor detailhandel

De provincie publiceert jaarlijks de monitor Detailhandel Noord-Holland. De monitor laat de verhouding zien tussen vraag en aanbod in de detailhandel. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte en de risicoprofielen van winkelgebieden.

Enkele cijfers van de situatie op 1 januari 2020: de detailhandel in Noord-Holland is goed voor ruim 148.766 banen. De werkgelegenheid is in 2019 licht gegroeid, met name in de postorder- en internetbanen. Detailhandel is goed voor 9% van de totale werkgelegenheid in Noord-Holland. De verschillen in leegstand tussen regio’s en gemeenten nemen verder af ten opzichte van 2018. Wormerland (10,4%) en Purmerend (10,1%) zijn de gemeenten met de hoogste leegstand. Beverwijk kent de sterkste daling van de leegstand. De leegstand in Haarlem is in 2019 verdubbeld. Alle cijfers per gemeente zijn ook te raadplegen op de online dashboards detailhandel.

Download hier de Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2020 (www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Juni_2020/Noord_Holland_in_cijfers_ontwikkeling_detailhandel_en_arbeidsmarkt_in_2019)

Onderwijs en arbeidsmarkt

De provincie vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De cijfers in monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland geven inzicht in de ontwikkelingen.

Enkele cijfers van de situatie op 1 januari 2020: In 2019 telde Noord-Holland 1.632.000 banen. Dit is een groei van 3,1% ten opzichte van 2018. Vooral in de regio’s Amsterdam en Zaanstreek-Waterland is het aantal banen harder gegroeid. Het aantal werklozen daalde. In 2019 was 3,4% van de bevolking werkloos (53.000 personen). Er waren het afgelopen jaar veel vacatures. Het aantal vacatures in de ICT en de technische beroepen nam toe. Het aantal basisschoolleerlingen in Noord-Holland neemt naar verwachting toe van 269.000 in 2020 tot ruim 319.000 in 2040 (19%) door bevolkingsgroei.

Gevolgen van corona

In het voorjaar van 2021 verschijnt de Monitor Detailhandel en de Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland opnieuw. De cijfers in deze rapporten geven dan ook inzicht in de gevolgen die de coronacrisis heeft op de detailhandel, de arbeidsmarkt en het onderwijs in Noord-Holland.

Actuele cijfers van het effect van corona op de Noord-Hollandse economie zijn opgenomen in de coronamonitor (www.noord-holland.nl/Actueel/Coronavirus/Coronamonitor). Deze monitor wordt sinds eind april 2020 minimaal 2 wekelijks geactualiseerd en laat zien in welke sectoren bedrijven in zwaar weer komen, waar mogelijke faillissementen ontstaan en brengt de effecten op de beroepsbevolking en werkgelegenheid in beeld.