Monitor werklocaties 2019-2020 gepubliceerd

0
374

GOOI – De provincie Noord-Holland heeft de Monitor Werklocaties 2019-2020 gepubliceerd. Het rapport brengt de ontwikkelingen in beeld op de Noord-Hollandse gemengde werklocaties, kantorenlocaties en (zeehaven)bedrijventerreinen.

Het gaat om ontwikkelingen in 2019 met als peildatum 1 januari 2020. De monitor laat de situatie zien in de periode vóór de coronacrisis.

In 2019 is de schaarste op werklocaties in Noord-Holland toegenomen. Op zowel bedrijventerreinen als kantoorlocaties is de werkgelegenheid toegenomen en is er een daling in de leegstand. Bij de kantorenlocaties neemt de leegstand af naar 10,4%. Ook neemt de transformatie van kantoorlocaties in omvang af en neemt de plancapaciteit af. Op bedrijventerreinen is de leegstand gedaald tot 3,7%. Er zijn opnieuw veel bedrijfskavels uitgegeven: in totaal 84 hectare, waarvan 27 hectare haventerreinen.

Gemengde werklocaties

In Noord-Holland is in 2019 het aantal verouderde en te herstructureren bedrijventerreinen gelijk gebleven. Dit jaar zijn er voor Noord-Holland ook de gemengde werklocaties inzichtelijk gemaakt. Het betreft ruimtegebruik op alle niet-formele bedrijventerreinen en kantorenlocaties, van centrumgebieden tot landelijke gebied.
Deze jaarlijkse monitor sluit nauw aan de Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied en de Monitor Plabeka. In samenhang worden ontwikkelingen op de werklocaties in beeld gebracht. Daartoe zijn ook gedetailleerde online dashboards en atlas beschikbaar op: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Bedrijventerreinen_Kantoren