HilverZon|om vijf jaar op rij groenste leverancier

0
438

HilverZon|om vijf jaar op rij groenste leverancier

HILVERSUM – Samen met de andere 40 lokale energiecoöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief, is HilverZon | om opnieuw uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. De energie die zij gezamenlijk opwekken in de regio van hun klanten, krijgt het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.

Iedereen in Nederland kan daarmee profiteren van de groenste energie, opgewekt in zijn of haar eigen buurt. Non-profit energie wint het daarmee van de grote commerciële partijen.

Directeur van het om | nieuwe energie collectief, André Dippell: ”Vijf jaar op rij een rapportcijfer 10 krijgen, is een prachtige bekroning van het harde werk dat onze lokale energiecoöperaties verrichten. Gezamenlijk vormen we een tegengeluid in Nederland: De regie over energie geven we terug aan de burgers. Wanneer je samen met jouw buurt bepaalt in welke energie je waar investeert, creëer je draagvlak onder de bewoners. Zeker wanneer zij daarvan ook nog eens mee profiteren. Wij zijn als non-profit organisatie gericht op het betaalbaar maken van duurzame energie voor iedereen. Onze winst wordt daarom gebruikt voor nieuwe projecten én het verlagen van onze energietarieven. Dat betekent dat hoe meer mensen met ons meedoen, hoe meer winst we kunnen teruggeven aan onze klanten. Daarmee zijn we een partij die het écht anders doet dan de rest.”

Commerciële leveranciers

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 44 leveranciers onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Grote namen als Nuon, Essent en NLE scoren nog steeds erg mager en dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. Dat juist bij dit soort partijen het gros van de klanten is te vinden, zorgt voor een stagnering van duurzaam Nederland. Daarom is decentrale opwek zo belangrijk volgens Marjan Minnesma, directeur van Urgenda: ”Zonder de decentrale opwekking van schone energie door burgers en bedrijven haalt Nederland zijn klimaatdoelstellingen niet. Steeds meer mensen willen zien waar hun energie vandaan komt en willen transparantie van de partij die ze dat aanbiedt.”

HilverZon | om

HilverZon | om vormt samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties het om | nieuwe energie collectief. om | nieuwe energie is de lokale energieleverancier die duurzaamheid wil versnellen door duurzaam betaalbaar te maken voor iedereen. Dat kan zij doen, doordat zij geen winstoogmerk heeft. De winst wordt teruggegeven aan de lokale coöperaties om nieuwe projecten op te starten én aan de klanten. Dat doet om | nieuwe energie door de tarieven te verlagen. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de prijs. Wordt om | nieuwe energie even groot als de traditionele leveranciers, dan is zij de allergoedkoopste leverancier in de markt. Inmiddels bestaat het collectief uit meer dan 40 lokale energiecoöperaties. De betrokken burgers binnen deze coöperaties wekken in de regio 100 procent duurzame zonne- en windstroom op voor de klanten. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.