Griepgolf kost ‘slechts’ 750 miljoen

0
473

Griepgolf kost ‘slechts’ 750 miljoen euro

GOOI – Uit ziektecijfers van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, blijkt dat de griepgolf van de afgelopen maanden Nederland beduidend minder heeft gekost ten opzichte van vorig jaar.

Waar vorig jaar in april de griepperiode 2017/18 al op 1,2 miljard euro en uiteindelijk eindigde op een kostenpost van 1,3 miljard euro, bedraagt de kostenpost half april ‘slechts’ 750 miljoen euro. De verwachting dat dit bedrag nog sterk zal stijgen is nihil. De griepgolf lijkt achter de rug en de kans dat griep dit voorjaar opnieuw in opkomst komt, is met het warmer wordende weer zeer klein.

Acture die voortaan de cumulatieve griepkosten gaat publiceren op haar website is als volgt tot haar berekening gekomen: Uitgaande van 261 werkdagen per jaar, een gemiddeld jaarinkomen van 30.000 euro, een landelijke loonsom van 206 miljard euro en de loonsom van klanten van Acture van 2016 en 2017 is een schatting gemaakt van de totale verwachte kosten van griepgolven. De griepgolf 2016-2017 kostte inclusief de uitloop tot het einde 550 miljoen euro. Die van 2017-2018 heeft 1,3 miljard euro gekost.