Energietransitie: kansen voor ondernemers!

0
596

Energietransitie: kansen voor ondernemers!

In 2050 hebben we geen aardgas meer tot onze beschikking. Als gemeente hebben we dat niet zelf bedacht, maar we krijgen er wel mee te maken. En hoe ver 2050 ook nog lijkt…het komt heel dichtbij wanneer je er als gemeente een planning op moet loslaten.

Gemeenten moeten van de rijksoverheid in 2021 een zogeheten warmtetransitieplan klaar hebben. Daarin staat onder andere beschreven welke wijk wanneer aardgasvrij wordt. Geen gemakkelijke opgave! Den Haag heeft nog niet alles geregeld. Zo zijn we nog steeds zoekende naar de juiste financieringsvormen en hebben gemeenten niet de bevoegdheid om een wijk ‘van het gas te halen’. En toch moet er een planning komen.

In Huizen kiezen we ervoor om samen met inwoners te leren en met elkaar in gesprek te gaan. We zijn niet de gemeente die een wijk van het gas afhaalt, maar een gemeente die meedenkt over alternatieven. We starten in een gebied waar kansen liggen: Stad en Lande en Bovenweg. Daar gaat de openbare ruimte op de schop omdat het riool aan vervanging toe is. Tegelijkertijd praten we met onze partners, zoals de woningcorporatie en de netbeheerder. Zij kunnen wellicht hun planningen bijstellen. We noemen dat meekoppelkansen. Ook voor wijkbewoners liggen er kansen. Nu is het moment om na te denken over de toekomst.

Wanneer je het hebt over een win-winsituatie, dan heb ik één belangrijke partij nog niet genoemd: de ondernemers. Wat het alternatief voor aardgas ook wordt, bedrijven en ondernemers krijgen er ook mee te maken en zijn hard nodig om veranderingen mogelijk te maken.

In tijden van verandering wordt ondernemerschap beloond. Kijk maar naar de historie van Huizen. Het dorp heeft al meerdere transities ondergaan. Van een boerendorp in de zeventiende eeuw tot vissersplaats in de achttiende eeuw. Maar toen de zoute Zuiderzee veranderde in het zoete IJsselmeer door de bouw van de Afsluitdijk was het gedaan met de visserij in Huizen. Vissers werden bouwers en visventers floreerden in de kaashandel. Nu staat Huizen weer voor een grote verandering, de energietransitie. Ik ben er van overtuigd dat ondernemers uit deze regio hun creativiteit en ondernemerschap zullen inzetten om deze opgave samen met onze inwoners tot een succes te maken.

Bert Rebel
Wethouder Economie gemeente Huizen