Een leven lang leren of lang leven leren!

0
561

Een leven lang leren of liever lang leve leren!

Hilversum- De wereld om ons heen verandert snel en kennis is in no time achterhaald. Logisch dus dat we ons leven lang moeten leren. Dat klinkt wat negatief, net alsof we levenslang hebben. Ik heb het dus liever over lang leve leren. Want hoe leuk is het als je alle ontwikkelingen – vaak technologisch en digitaal – kunt blijven volgen. Als je niet vervreemdt van de wereld om je heen.

Ook wij als gemeente voelen ons medeverantwoordelijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarin is de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs cruciaal. Daarom nemen we als gemeente initiatief om deze partijen bij aan tafel te krijgen. Zo ook onlangs nog toen ik met bedrijven een ontbijtsessie had over hét hoofdpijndossier van de huidige arbeidsmarkt: het tekort van IT’ers. De aanwezigen waren het erover eens dat samenwerking en investeren in mensen noodzakelijk is om dit probleem te tackelen. We moeten kijken naar allerlei doelgroepen, van ouderen tot mensen met een beperking die met de juiste begeleiding hun talent kunnen ontplooien. Maar er ook voor zorgen dat jongeren vroegtijdig in aanraking komen met technologie en ervaren dat het vak meer inhoudt dan ‘consumeren’ op social media.

”Mooie woorden”, hoor ik u denken, ”maar wat doet de gemeente dan concreet?”
Een voorbeeld is dat we dit voorjaar een Europese subsidie verworven om werknemers en zzp’ers in de mediasector een mediabooster te geven, waarmee zij hun arbeidsmarktpositie versterken. Stichting Media Perspectives heeft met deze subsidie een serie ‘toekomstproof’ trainingen ontwikkeld op het gebied van o.a. data en immersive media. En een pril, maar mooi plan is om samen met twee hippe digitale productiebedrijven jongeren zonder veel perspectief te stimuleren zich om te scholen tot digital creatives en programmeurs. Dit hopen we deels te financieren via de regeling MKB Idee. Ook voor u liggen daar kansen om technische vacatures te vervullen en uw mensen te scholen. De rijksoverheid nodigt MKB’ers uit met creatieve ideeën te komen om ervoor te zorgen dat onze economie kan groeien en bloeien en niet lijdt onder tekort aan technici (zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee).

Wie geïnteresseerd is in ‘een leven lang leren’ en in wat de gemeente daarin voor u kan betekenen, kan uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn graag uw gesprekpartner om te verkennen hoe we uw goede ideeën verder kunnen brengen.

Wimar Jaeger
Wethouder Economie, Media en Cultuur van Hilversum