CO2 heffing voor MKB bedrijven

0
468
Vanaf 2021 gaat de industrie een CO2-heffing betalen.

Prinsjesdag 2020

GOOI – Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2021. Bent u ondernemer in een bv, dan betaalt u in 2021 een lager tarief aan vennootschapsbelasting in de eerste schijf. MKB bedrijven in de industrie betalen vanaf 2021 een CO2 heffing. Dit verandert er nog meer in 2021 voor het mkb.

Naast heel veel veranderingen die voor zzp’ers en starters gelden, zijn er ook zaken die specifiek ondernemers raken. De meest ingrijpende is wel de CO2-heffing voor industrie.
Vanaf 1 januari 2021 komt er een heffing op de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, voor de industrie. Deze heffing is het verschil tussen het basistarief van 30 euro per ton min de EU-ETS marktprijs (ofwel, het European Emissions Trading System, het grootste handelssysteem voor broeikasgas CO2). Het basistarief wordt tot en met 2030 ieder jaar verhoogd met 10,56 euro.
De CO2-uitstoot van uw bedrijf verminderen, maak dan gebruik van de nieuwe subsidie SDE++. Deze opvolger van de SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en CO2-reductie.

Hier nog enkele andere wijzigingen.

Compensatie transitievergoeding

Stop t u met uw bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heeft u personeel? Dan heeft u vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding. Deze compensatie geldt ook als uw bedrijf moet sluiten door uw overlijden.

Bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, krijgt u sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding. Voor vergoedingen die u betaalde tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moet u de aanvraag wel voor 1 oktober 2020 indienen bij het UWV.

Verruiming vrijstelling scholingskosten

Volgt uw werknemer scholing binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, dan betaalt u hierover geen loonheffingen. Een gerichte vrijstelling is een onbelaste vergoeding aan werknemers voor een door de Belastingdienst aangegeven doel, zoals scholing. Deze vrijstelling geldt ook voor ontslagen werknemers of werknemers waarvan u binnenkort afscheid gaat nemen.
De verruiming geldt voor scholing voor het verwerven van inkomen, maar niet voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidig werk. Denk bijvoorbeeld aan omscholing van een financieel medewerker bij een bank naar docent als onderdeel van een sociaal plan. Niet opgenomen scholingsbudgetten kunt u hier ook voor gebruiken.
De verruiming gaat waarschijnlijk in 2021 in.

Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast

Met de vrije ruimte van de werkkostenregeling geeft u onbelast vergoedingen aan uw werknemers. Voor 2020 is deze vrije ruimte vanwege de coronacrisis 3% in plaats van 1,7% voor de loonsom tot 400.000 euro. In 2021 daalt de vrije ruimte van de loonsom boven 400.000 euro van 1,2% naar 1,18%. Benut de extra ruimte die u in 2020 nog heeft om onbelast een kerstpakket of cadeaubon te geven aan uw medewerkers. Of voor hulpmiddelen zoals meubels en computeraccessoires zodat een werkplek thuis aan arbo-eisen voldoet.

Tarief Innovatiebox stijgt

Heeft u innovatieve activiteiten, waarop u winst maakt? Dan kunt u dat deel van uw totale winst tegen een lager Vennootschapstarief onderbrengen in de Innovatiebox. Dit lagere tarief stijgt met 2%, van 7% in 2020 naar 9% in 2021. De rest van uw winst valt onder het reguliere tarief van 15% over de eerste 245.000 euro en daarboven 25%.
Voorwaarde aan de innovatie is dat u gebruikmaakt van de WBSO-regeling of een octrooi of buitenlands patent hebt.

Subsidie voor omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Verschillende sectoren zijn hard op zoek naar arbeidskrachten, maar kunnen deze moeilijk vinden. Het gaat daarbij ook om werknemers die aan de slag kunnen voor de klimaat- en energietransitie. Daarom stelt het kabinet in 2021 37,5 miljoen euro beschikbaar voor 10.000 omscholingstrajecten in het mkb. Per traject kunt u als werkgever 3.750 euro subsidie krijgen. Dit is 50% van de gemiddelde kosten van een omscholingstraject voor een werknemer. Je betaalt als werkgever de overige 50% dus zelf.

Verdubbeling verlof en eerder met pensioen

Faciliteert u het vervroegd pensioen van uw werknemer, dan betaalt u een RVU (Regeling vervroegd Uittreden) heffing. Er komt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing voor werknemers die niet in staat zijn om werkend hun AOW-leeftijd te halen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in zware beroepen. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid een bedrag ineens uit te laten keren op hun pensioendatum.

Daarnaast kunnen werknemers vanaf 2021 100 in plaats van 50 weken verlof sparen. Dit verlof kunnen werknemers gebruiken om eerder te stoppen met werken of tussendoor verlof op te nemen. Dat kan ook voor om- en bijscholing, een sabbatical of mantelzorg. Hiermee heeft u meer ruimte om uw werknemers extra verlofmogelijkheden als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde te bieden.

De versoepeling van de RVU-heffingen en verlofsparen gaat waarschijnlijk op 1 januari 2021 in. De regeling voor een bedrag ineens gaat per 1 januari 2022 in.

Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels. of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Bron: KVK