Deze wetten gaan rond 1 oktober in

0
442
Voor een elektrische bestelwagen als de Citroën ë-Jumper hoeft tot 2025 geen wegenbelasting betaald te worden.

GOOI – Rond 1 oktober 2020 zijn vier wetswijzigingen ingegaan. Wat verandert er en welke veranderingen zijn belangrijk voor u?

Een overzicht van deze wetswijzigingen en een vooruitblik naar wat er voor 1 januari 2021 op de planning staat.

UBO-register van kracht

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25 procent van het economisch belang in een organisatie hebben. Of u u in moet schrijven ontdekt u aan de hand van deze vijf vragen en antwoorden.

Wat betekent UBO?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25 procent direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Waarom komt er een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

Moet ik ook UBO’s gaan inschrijven?
Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:
•niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
•stichtingen
•verenigingen:
– met volledige rechtsbevoegdheid
– met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
•onderlinge waarborgmaatschappijen
•coöperaties
•personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
•rederijen
•Europese naamloze vennootschappen (SE)
•Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
•Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
Kerkgenootschappen moeten ook UBO’s gaan inschrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Geen opgaveplicht
Heeft uworganisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heeft u geen opgaveplicht:
•eenmanszaken
•beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
•100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
•verenigingen van eigenaars
•rechtspersonen in oprichting
•verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
•publiekrechtelijke rechtspersonen
•overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO’s inschrijven in het land van oprichting.

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

Wanneer inschrijven?
Vanaf 27 september 2020 08.00 uur kunt u uw UBO’s inschrijven.

Bestaande organisatie
KVK stuurt tijdig een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan. In deze brief staat hoe u de UBO’s kan inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. U heeft tot 27 maart 2022 de tijd om opgave te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U hoeft niet te wachten op de uitnodiging. Vanaf 27 september kunt u via www.kvk.nl/ubo UBO’s inschrijven. Alleen de tekenbevoegden binnen uw organisatie mogen UBO’s inschrijven.

Heeft u meerdere organisaties? Dan moet u per organisatie UBO-opgave doen.

Startende organisatie
Vanaf 27 september moeten opgaveplichtige organisaties een of meer UBO’s inschrijven, anders krijgen zij geen KVK-nummer.

Startende organisaties schrijven hun UBO’s in tijdens het registratieproces aan de balie, of bij de notaris. Ze kunnen niet online hun UBO’s inschrijven. Startende organisaties betalen standaard eenmalig een inschrijfvergoeding. Het inschrijven van UBO’s is kosteloos.

Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO’s bekijken?
Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:
•voor- en achternaam
•geboortemaand en –jaar
•nationaliteit
•woonland
•de aard en omvang van het belang

Wilt u deze UBO-gegevens inzien? Dat kan vanaf 27 september 2020 door online een KVK uittreksel UBO-register te bestellen. Hiervoor heeft u een toegangscode nodig die u eenvoudig kunt aanvragen. Het KVK uittreksel UBO-register zal ook te bestellen zijn via KVK Dataservice. De kosten voor het uittreksel bedragen 2,50 euro.

Een deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar. Deze kunnen uitsluitend worden ingezien door bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie). Zij gebruiken deze gegevens om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Neutrale pakjes voor sigaretten en shag
Vanaf 1 oktober 2020 mag u sigaretten en shag alleen nog maar verkopen in neutrale pakjes. Wat staat dan wel op zo’n pakje? Alleen de merknaam, de merkvariant, de producentgegevens en de streepjescode mogen in een vastgestelde kleur, lettertype en lettergrootte te zien zijn. Daarnaast moet op alle pakjes een verplichte gezondheidswaarschuwingen blijven staan.

Eerder dit jaar gingen meerdere maatregelen in om het aantal rokers te verminderen. En vanaf 1 januari mag u rookwaren in de winkel ook niet meer zichtbaar hebben.

Familie buitenlandse zelfstandige mag in loondienst
Bent u een buitenlandse zelfstandige en wil een van uw gezins- of familieleden in loondienst werken? Dan moet hun werkgever op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Vanaf 1 oktober 2020 hoeft dit niet meer.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

Verbod op verkoop en koop knalvuurwerk en vuurpijlen
En als klap op de vuurpijl gaat iets later, namelijk op 1 december 2020, het verbod op verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen aan consumenten in. Importeurs en verkopers van vuurwerk mogen dan geen enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen verkopen aan consumenten. De consument zelf heeft hier ook een verantwoordelijkheid, hij mag deze vuurwerkproducten ook niet meer kopen en afsteken.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

Bereidt u alvast voor
Naar verwachting gaan 1 januari 2021 de volgende wetswijzigingen in:

BIG-nummer moet vindbaar zijn
Als BIG-geregistreerde zorgverlener moet u uw BIG-nummers actief bekendmaken, zodat patiënten makkelijker kunnen controleren of u ingeschreven staat in het BIG-register.

Bronbelasting op uitgaande rente en royalty’s
Nederlandse bedrijven die rente of royalty’s betalen aan bedrijven binnen hetzelfde concern, die gevestigd zijn in een land met een lager belastingtarief, moeten bronbelasting gaan betalen. Dit om belastingontwijking te bestrijden en te voorkomen dat Nederland wordt gebruikt als toegangspoort naar landen met een laag belastingtarief.

Europese emissie-eisen voor kachels vervroegd
Importeurs, fabrikanten en distributeurs van (pellet)kachels, hou er rekening mee dat de Europese emissie-eisen op nieuwe pellet(kachels) niet pas in 2022, maar al eerder in Nederland van toepassing zijn.

Europese regels voor drones
Professionele dronevliegers opgelet! Met de komst van de Europese regels voor het vliegen met drones, krijgen alle dronevliegers te maken met een registratieplicht en een verplichte opleiding voor het besturen van drones die meer wegen dan 250 gram. Daarnaast vervalt het verschil tussen recreatieve en professionele dronevluchten.

Geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische bestelauto tot 2025
Voor een volledig elektrische bestelauto betaalt u tot 2025 geen wegenbelasting. Voor bestelauto’s die op benzine en diesel rijden, stijgt de wegenbelasting vanaf 2021 elk jaar gemiddeld 24 euro.

Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren
Bouwbedrijven en kwaliteitscontroleurs opgelet! Er komen nieuwe maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen.

Meldplicht grensoverschrijdende constructies intermediairs
Belastingadviseur en accountants opgelet! Stuit u tijdens uw werk op een grensoverschrijdende constructie, die gebruikt kan worden om belasting te ontwijken? Dan bent u vanaf 1 januari 2021 verplicht dit bij de Belastingdienst te melden.

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG
Iedereen die een nieuwe huis gaat bouwen krijgt te maken met de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarin zijn strengere voorwaarden gesteld om het energiegebruik te verlagen.

Nieuwe regels bij alcohol verkopen
Bij online alcoholverkoop bent u vanaf 1 januari 2021 van bestelling tot bezorging verantwoordelijk voor een leeftijdscontrole. Daarnaast mag u nog maar maximaal 25 procent korting geven op alcohol. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat hier toezicht op houden.

Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden met 1 procent omhoog
Bent u van plan bedrijfspanden of grond om woningen op te bouwen en te verkopen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2021 1 procent meer overdrachtsbelasting.

Proef met gesloten coffeeshopketen
Met een kleine proef onderzoeken gemeenten en coffeeshops de mogelijkheid van een gesloten en gecontroleerde coffeeshopketen.

Schepen op de Noordzee moeten milieuvriendelijker
Reders opgelet! Uw nieuwe schepen die op de Noordzee varen, moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de nieuwe NOx (stikstofoxide) normen. Verder moet u uitgebreide informatie over brandstofgebruik rapporteren én moet u ervoor zorgen dat uw schip beschikt over een installatie die het ballastwater zuivert.

Strengere geluidseisen voor warmtepompen en airco’s
Aannemers, bouwbedrijven en installateurs opgelet! Vanaf 1 januari mag u geen warmtepompen of airco’s buiten de woning plaatsen die meer dan 40dB geluid veroorzaken.

Tarief innovatiebox omhoog naar 9%
Als u winst maakt met uw innovatieve activiteiten, betaalt u over dit deel van uw winst vanaf 1 januari 2021 2% minder vennootschapsbelasting (vpb).

Uitstalverbod tabakswaren
Vanaf 1 januari 2021 mag u rookwaren in de winkel niet meer zien. Dit displayverbod geldt voor tabaksproducten en producten die daarop lijken. Eerder dit jaar gingen meerdere maatregelen in om het aantal rokers te verminderen.

Verblijfsregeling voor buitenlands personeel startups
Buitenlands personeel aannemen wordt makkelijker voor startups, omdat zij sneller een verblijfsvergunning voor kennismigranten aan kunnen vragen.

Verschil maatschap en vof verdwijnt
Er komen nieuwe regels voor de personenvennootschap. 2 in plaats van 3 personenvennootschappen; de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De vof en maatschap verdwijnen qua inhoud en gaan over in de vennootschap.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens
Heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig voor uzelf of uw personeel? Dan loopt u vanaf 1 januari 2020 de kans dat een VOG op basis van alleen politiegegevens geweigerd wordt. Deze wetswijziging maakt een intensievere screening mogelijk.

Wettelijke regels voor de franchisesector
Vanaf 1 januari 2021 komen er wettelijke regels voor de franchisesector. Met name de positie van franchisenemers wordt sterker. Deze franchisewet vervangt de franchisecode.

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels
Wilt u meer weten over de aankomende wetswijzigingen? Download de NieuweWetten-app of bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels op Ondernemersplein.kvk.nl

Bron: KVK