Belastingtarieven 2020

0
557

Belastingtarieven in 2020

GOOI – Op 1 januari wijzigen jaarlijks de tarieven van verschillende belastingen. De meest belangrijke wijzigingen en tarieven voor 2020 op een rij.

Eenmanszaak, vof of maatschap?

De winst van uw onderneming is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. In deze box wordt ook overig inkomen uit werk belast. Bijvoorbeeld salaris uit (parttime) loondienst. De door uw werkgever ingehouden loonheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend.

In box 1 wordt vanaf 2020 een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan aangekondigd.

Ondernemersaftrek

Werkt u minimaal 1.225 uur per jaar in uw eenmanszaak, vof of maatschap? Dan kunt u de ondernemersaftrek toepassen. Deze verlaagt het bedrag waarover u inkomstenbelasting berekent. Onderdeel van de ondernemersaftrek is de zelfstandigenaftrek. In 2020 daalt de zelfstandigenaftrek met 250 euro en bedraagt dan nog 7.030 euro. Deze aftrekpost daalt uiteindelijk tot 5.000 euro in 2028.

Mkb-winstvrijstelling

Van de winst na de eventuele ondernemersaftrek is ook in 2020 14 procent vrijgesteld door de mkb-winstvrijstelling.

Belasting berekenen

Voordat u belasting berekent, komen uw aftrekbare kosten op uw inkomen in mindering. Denk aan hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning, betaalde alimentatie of specifieke zorgkosten.

Valt uw inkomen volledig in de eerste tariefschijf? Dan kunt u uw aftrekbare kosten volledig aftrekken. Valt een deel van uw inkomen in de tweede tariefschijf? Dan krijgt u over dat deel in 2020 niet de volledige 49,5 procent terug, maar slechts 46 procent. In de komende jaren wordt dit tarief verder afgebouwd naar het tarief in de eerste tariefschijf.

Over uw inkomen tot 68.507 euro: 37,35% inkomstenbelasting.
Over het meerdere: 49,5% inkomstenbelasting.
Op het berekende belastingbedrag worden heffingskortingen in mindering gebracht. Een daarvan is de arbeidskorting. Deze gaat vanaf 2020 omhoog. In het beste geval betaalt u hierdoor 234 euro minder belasting.
De verhoging van de algemene heffingskorting is 78 euro.

Bijdrage Zvw

Als eigenaar, vennoot of maat betaalt u zelf de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). In 2020 is het bijdragepercentage 5,45% over een maximumbijdrage-inkomen van 57.214 euro.

Besloten vennootschap?

De winst die uw bv maakt, is belast met vennootschapsbelasting. Het opstaptarief, voor winsten tot 200.000 euro, wordt verlaagd. Dat was in 2019 nog 19%.
Over de winst tot 200.000 euro: 16,5% vennootschapsbelasting.
Over de winst vanaf 200.00 euro: 25% vennootschapsbelasting.
Na het betalen van de vennootschapsbelasting (Vpb) is de winst beschikbaar binnen de onderneming. De aandeelhoudersvergadering kan besluiten tot een winstuitkering aan de aandeelhouders.

Winstuitkering

Ontvangt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) een winstuitkering uit uw bv? De belasting op een winstuitkering of dividend stijgt van 25% naar 26,25%. Deze belasting wordt aanmerkelijk belangheffing genoemd en rekent u af in box 2 van de inkomstenbelasting. De door de bv ingehouden dividendbelasting mag u hiermee verrekenen.

Inkomstenbelasting

Voor uw werk in de bv ontvangt u een salaris. De bv houdt hierover loonheffing in. Loonheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting, die u als persoon betaalt. Vanaf 2020 wordt in box 1 van de inkomstenbelasting een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan aangekondigd.

Sparen of beleggen?

Uw privévermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning, wordt belast in box 3 van de inkomstenbelasting. In 2020 heeft iedere persoon een heffingsvrij vermogen van 30.360 euro. Wat na aftrek van dit heffingsvrije vermogen overblijft, wordt belast volgens deze tabel:
– Over vermogen t/m 72.979 euro: 0,54%.
– Over het meerdere t/m 1.005.572 euro: 1.27%.
– Over het meerdere: 1,6%.

Vermelde bedragen en tarieven box 1 inkomstenbelasting gelden voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wetten en regels voor ondernemers, altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jou van belang zijn.

Bron: KVK