Bedrijvendynamiek KVK: voorzichtig herstel

0
367

GOOI – De bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) laat de ontwikkelingen zien van het aantal starters, stoppers en faillissementen over de eerste zeven maanden van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De cijfers laten zien een voorzichtig herstel zien met een kleinere krimp starters en afname van de groei stoppers.

Gezien het feit dat de analyse gaat over een periode van zeven maanden zijn verschillen tussen maanden onderling minder zichtbaar. In grote lijnen zijn de resultaten vergelijkbaar met de Bedrijvendynamiek van vorige maand over Q1 en Q2. Het volledig overzicht uitgesplitst op regio (provincies), branches en segmenten (zzp, part-time zzp en mkb) is opgenomen in het rapport (zie bijlage). In dit persbericht benoemen we een aantal opmerkelijk resultaten die ook gedeeltelijk betrekking hebben op de maand juli 2020.

Branches

In alle branches zien we nog steeds een toename van het aantal ondernemingen over de eerste zeven maanden van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met uitzondering van de branches Groothandel en Financiële Instellingen. Zij laten een krimp zien van respectievelijk 1 en 2 procent. De afgelopen zeven maanden beperkte de groei zich tot de branche Detailhandel, die mede door het grote aantal inschrijvingen van webshops groeide. Detailhandel in zijn geheel kende een groei van 8%. Het aantal starters dat zich uitsluitend online tot de klant richt groeide met 56 %. Van 11.223 startende ondernemingen in de eerste 7 maanden van 2019 naar 17.473 in januari tot en met juli 2020.

Persoonlijke dienstverlening

De afgelopen maand zien we de grootste verschuiving in de branche Persoonlijke Dienstverlening. Deze branche, die onder meer kapsalons en schoonheidsspecialisten omvat, laat over juli 2020 een opmerkelijke groei zien. Was de totale afname van het aantal inschrijvingen in het Handelsregister over Q1 en Q2 (januari tot en met juni) nog 1,5%, over de eerste zeven maanden van 2020 zien we een toename van 5%. Dat niet alleen de afname is goedgemaakt maar er zelfs een plus op de borden staat is op z’n minst opmerkelijk. Het is niet ondenkbaar dat starters in deze branche de inschrijving van hun onderneming hebben uitgesteld tot er meer duidelijkheid was over de gevolgen van de Coronacrisis voor hun onderneming.

Regionaal

Vorige maand, bij het uitkomen van de Bedrijvendynamiek, zagen we dat de afname van het aantal starters en de toename van het aantal stoppers per regio verschillen laat zien. Leverde Flevoland over Q1 en Q2 de grootste krimp bij het aantal starters (-10%), in Drenthe en Friesland (+40%) nam het aantal stoppers het meest toe. Na 7 maanden zien we dat er sprake is van nivellering, verschillen worden minder groot, afname van starters wordt kleiner evenals de toename van het aantal stoppers. Over de laatste 7 maanden van dit jaar heeft Utrecht de grootste afname in het aantal starters (-8%) en groeit het aantal stoppers het hardst in Gelderland (+38%).
Als we naar het totaal aantal ingeschreven ondernemingen kijken waarbij starters, stoppers en faillissementen in het totaal zijn verwerkt dan valt op dat de toename van het aantal ondernemingen in Nederland in Drenthe het laagst is en in Zuid Holland en Flevoland het hoogst.

ZZP

De afname van het aantal stoppers en de toename van het aantal starters die in juni inzet is het duidelijkst zichtbaar in het aantal zzp’ers, hoewel ook andere segmenten herstellende cijfers laat zien. Het aantal starters bij MKB-bedrijven kromp over Q1 en Q2 nog met 5%, na zeven maanden is daar nog 3% van over. Het aantal zzp’ers dat over Q1 en Q2 daalde met 6%. Na zeven maanden is die daling teruggelopen naar 4%. Herstel in de maanden juni en juli zorgt dus voor compensatie van de krimp in de maanden maart tot en met mei.
Sinds juni zien we dat het aantal startende zzp’ers weer hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zijn de maanden maart tot en met mei een trendbreuk.

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland wijt de afname van het aantal startende zzp’ers in de maanden maart tot en met mei 2020 volledig aan de coronamaatregelen. ”Hierdoor werden veel zelfstandigen in hun activiteiten beperkt wat verklaart dat starters de stap naar het zelfstandig ondernemerschap nog even niet hebben genomen. Vanaf juni herstelt de groeitrend, doordat veel zelfstandigen weer wat meer omzet behaalden, minder zelfstandigen ermee stoppen en het startersklimaat is verbeterd.

Faillissementen

Het aantal faillissementen vertoont weinig beweging. Gingen er vorig jaar in de eerste zeven maanden van het jaar 1809 bedrijven failliet, de eerste zeven maanden van 2020 waren dat er 1824 (een toename van 1 %).