Aantal WW-uitkeringen Gooi- en Vechstreek stabiliseert

0
393

GOOI – In juni is het toegekende WW-uitkeringen minder sterk gestegen dan in mei. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek telde UWV in juni 4.583 WW-uitkeringen. Dit is nog maar een lichte stijging (+0,8%) ten opzichte van mei.

Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 0,2%. In mei nam het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio ten opzichte van april juist nog toe met 6,8%. Stijgingen zien we nog in de sectoren cultuur, detailhandel en horeca.

Eind juni 2020 verstrekte UWV in totaal 4.583 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek. Dat waren er 36 meer dan in mei. Na zeer sterke stijgingen in de vorige maanden, is er in juni sprake van een lichte stijging van 0,8%. Landelijk was er een daling van 0,2%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 736, ofwel 19,1%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 23,9%.

De grootste stijging in de afgelopen maand zien we in de sectoren cultuur (+ 7,2%) en detailhandel (+6,4%). De daling bij de bouw (-8,8%) en zorg en welzijn (-3,1%) springt het meest in het oog. Daarbij merken we op dat de bouw een relatief kleine sector is. In absolute aantallen gaat het dan ook maar om een daling van enkele WW-rechten.
De grootste absolute stijging zien we in de sector detailhandel (+24) en cultuur (+17).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 3,3%. Daarmee is dit percentage in juni nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3,2%.

Ontwikkeling

Begin juli bracht UWV (www,uwv.nl)een update uit over de ontwikkeling van online vacatures. Uit deze update blijkt dat de vacaturedaling in de afgelopen drie maanden het sterkste was in Groot Amsterdam. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is, net zoals landelijk, te zien dat de afname van vacatures is gestopt. De laatste vier weken is er weer een lichte toename te zien (+3%). Ondanks de toename van vacatures in de meeste regio’s is het aantal vacatures nog altijd (veel) lager dan in de periode vóór de coronacrisis. Verdere conclusies en onderbouwing leest u hier.