Zorgpersoneel ook in Gooi en Vechtstreek moeilijk te vinden

0
393

Gooi- Het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek daalde in februari met 2,1%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen nog steeds een stuk lager (-31,9%).  De tekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren en de voortdurende krapte zorgt ervoor dat veel werkgevers steeds creatiever moeten zoeken naar beschikbaar personeel. De coronacrisis heeft de al bestaande tekorten aan personeel in de zorgsector verscherpt. Het aantal werknemersbanen in deze sector is in 2021 verder toegenomen, terwijl het aantal mensen dat vanuit de zorg in de WW terechtkwam verder afnam.

Opnieuw daling aantal WW-uitkeringen in februari

Nadat het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in januari 2022 in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek na een periode van daling stabiliseerde, is dit in februari weer afgenomen en kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 2.845. De dalende trend van 2021 werd daarmee voortgezet (-2,1%). De regio Gooi en Vechtstreek liep hierin gelijk met de rest van Nederland. Op landelijk niveau daalde het aantal WW-uitkeringen in februari met 2%. De afname van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek was verspreid over bijna alle sectoren. Enkel in de sectoren detail- en groothandel nam het aantal WW-uitkeringen nog licht toe.. Het WW-percentage kwam deze maand uit op 2,2% van de regionale beroepsbevolking en daalde daarmee weer iets ten opzichte van vorige maand. Het landelijke WW-percentage daalde ook met één/tiende procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Krapte in de zorg & welzijn blijft hoog

Voor werkgevers in de zorgsector is het in de regio Gooi en Vechtstreek nog steeds heel moeilijk om voldoende personeel te vinden. Hoewel het erop lijkt dat er nog steeds personen geïnteresseerd én beschikbaar zijn voor deze sector, is het aantal vacatures nog steeds hoog. Met name voor beroepen als groeps- en woonbegeleiders, verzorgende IG, gespecialiseerde verpleegkundigen en huishoudelijk medewerkers is het aantal openstaande vacatures in de afgelopen jaren onveranderd hoog. Het aanbod van werkzoekenden nam in 2021 juist af. In vergelijking met januari 2021 is het totaal aantal WW-gerechtigden dat afkomstig is uit een zorgberoep in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek afgenomen met 18%.

Dubbele gevolgen van vergrijzing in Gooi en Vechtstreek

‘In de regio Gooi en Vechtstreek valt het op dat er binnen de zorgsector ook sprake is van ‘dubbele’ gevolgen van de vergrijzing.’ legt Gideon de Voogd, adviseur werkgeversdiensten van het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek uit. De ouderenzorg is een onderdeel binnen de zorgsector die in deze regio extra onder druk staat. In Gooi en Vechtstreek wonen veel mensen die ouder zijn. Aanvullend werken in de ouderenzorg relatief veel mensen die binnenkort zelf met pensioen gaan. Doordat er weinig aanwas is van nieuw personeel wordt de impact op de zorg voor ouderen hierdoor dubbel gevoeld. Zoals iedereen weet hebben alle werkgevers in de zorgsector een tekort aan gekwalificeerd personeel. Ook zijn er in vrijwel alle zorgrichtingen BBL-trajecten beschikbaar. ‘Het grootste probleem is echter dat het ontzettend moeilijk is om gemotiveerde werkzoekenden te vinden die snel met een (om)scholingstraject in de zorgsector kunnen starten.’, aldus De Voogd.

Meer informatie over de arbeidsmarkt: werk.nl

Foto en bron tabel WW-cijfers: UWV