Zingeving bepalende factor op arbeidsmarkt

0
583

Zingeving bepalende factor op arbeidsmarkt

Gooi- Momenteel bevinden we ons in een krappe arbeidsmarkt. Voor bedrijven is het lastig om de juiste medewerkers te vinden en de concurrentie is groot. Organisaties richten zich op dezelfde groep zeldzame talenten. De vraag is: hoe kunnen bedrijven aantrekkelijk blijven voor nieuw talent?

Organisaties moeten zich focussen op het werven en behouden van jong talent. Jongere generaties stellen andere eisen dan voorgangers. Denk aan meer duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. En aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar ook aan hybride werken. En wat steeds belangrijker is: waar sta je voor als bedrijf? Welke zingeving is er?

Kijk verder dan alleen naar rendement en groei. Kijk als organisatie naar je rol in de samenleving en hoe je bijdraagt aan toekomstig denken en doen. Je moet bepalen hoe je omgaat met mensen en met het klimaat. Een werkgever moet empathisch zijn en zien waar de behoeften van werknemers liggen. Deze waarden zijn bepalend voor je succes op de arbeidsmarkt.

Dit is een expertquote van Hinnejan Elswijk, partner van Ebbinge.

Foto: Goffe Struiksma

Aanleiding: Onderzoek ING: vergrijzing bedreigt partnermodel accountants