Verbetering stationsomgeving rondom de Gooicorridor

0
455

Concrete acties voor verbetering stationsomgeving rondom de Gooicorridor

Hilversum- De regio Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, de provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, NS, ProRail en betrokken gemeenten slaan met een opgesteld actieprogramma de handen ineen om de stationsomgevingen te verbeteren in de regio’s Amersfoort en Gooi en Vechtstreek.

Door woningbouw, bedrijvigheid en de daarbij horende vervoersdrukte beter op elkaar aan te sluiten, worden reistijden korter. Ook draagt dit bij aan duurzame mobiliteit en blijft het landschap rond dorpen en steden behouden. Dit wordt gedaan door het concentreren van woningen, bedrijven en voorzieningen rondom aantrekkelijke stationsomgevingen (OV-knooppunten), het voorzien in goede routes en het verbeteren van faciliteiten zoals fietsenstallingen en parkeergelegenheden.

Nieuwe samenwerking

Op het gebied van verbeteren van stationsomgevingen werkt de provincie voor het eerst samen met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de regio Amersfoort.

Geplande acties

Concrete acties, beschreven in het actieprogramma, die bij meerdere stations worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het fietsnetwerk beter aansluiten op stations waar openbaar vervoer samenkomt (OV-knooppunten), meer parkeerplekken voor fietsers realiseren en ontmoetingsplekken aanbieden. Daarnaast wordt er verkend hoe bezoekers van nabijgelegen recreatie- en natuurgebieden gestimuleerd kunnen worden om met het openbaar vervoer te reizen. Hierbij hoort ook het vergroenen en verduurzamen van stations. Of denk aan het onderzoeken van mogelijke locaties voor P+R aan de A27.

Ook gaat er meer samengewerkt worden met werkgevers om werknemers te stimuleren meer gebruik te maken van het OV. Dat betekent ook dat de looproutes bij bijvoorbeeld Hilversum Sportpark tussen station en werklocaties worden verbeterd.

Inspelen op de bouw van woningen en bedrijven

De verwachting is dat door woningbouw en het vergroten van de werkgelegenheid in de provincies, het drukker gaat worden op de weg en in het openbaar vervoer. Alleen door een goede samenwerking tussen de provincies, gemeenten/regio’s en vervoerpartijen kan er efficiënt ingespeeld worden op deze toenemende vervoersdrukte.

In het online als PDF te downloaden beschikbare actieprogramma zijn alle geplande acties terug te lezen.