WW in Gooi en Vechtstreek licht gedaald

0
368

Kansen voor jongeren

GOOI – Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in november weer iets gedaald ten opzichte van de vorige maand. In de arbeidsmarktregio telde UWV in november 4.563 WW-uitkeringen. Dit is een daling met 0,2% ten opzichte van oktober. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook licht.

Na een lichte stijging in oktober is er in november weer sprake van een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek. Eind november 2020 verstrekte UWV in totaal 4.563 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 9 minder dan een maand eerder. Net als in de voorgaande maanden schommelt het aantal WW-uitkeringen nog steeds licht. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 1.025, ofwel 29%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 21,4%.

Ook steeg in november het aantal WW-uitkeringen in de horeca en catering. In totaal zorgden 54 extra WW-uitkeringen voor een stijging van 15,6%. In de meeste sectoren is echter sprake van een lichte daling. Zo liet bijvoorbeeld de grote sector ‘overige commerciële dienstverlening’ opnieuw een daling zien van het aantal WW-uitkeringen (-2,8%). Verder valt de procentuele daling in het onderwijs (-11%) nog op.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef wederom gelijk aan vorige maand: 3,3%. Hiermee lag dit percentage ook in november onder het landelijk gemiddelde. Dit veranderde ook niet en bleef staan op 3%.

Kansen

In de eerste tien maanden van 2020 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen landelijk onder alle leeftijden met 42% gestegen. Voor jongeren groeide het aantal nieuwe WW-uitkeringen landelijk van 42.400 vorig jaar, naar 89.500 dit jaar. Dit is een toename van 111%. De arbeidsmarktregio’s met de grootste toename zijn Groot-Amsterdam (240%), Zaanstreek/Waterland (168%) en Holland Rijnland (167%)

De werkloosheid nam toe onder alle leeftijdsgroepen. Jongeren werden helaas zwaarder getroffen want bij de krimp van de werkgelegenheid verliezen zij vaker als eerste hun baan. Dit komt doordat zij vaker werken met een tijdelijk contract. Veel jongeren werken in de detailhandel, de horeca en de evenementenbranche. Deze sectoren werden hard getroffen. Tegelijkertijd geldt ook dat wanneer de economie weer aantrekt, de jongeren vaak de eersten zijn die hiervan kunnen profiteren.

Op 7 december jongstleden publiceerden UWV en SBB (stichting beroepsonderwijs & bedrijfsleven) de nieuwste cijfers op het gebied van jongeren en de arbeidsmarkt. In deze update aandacht voor de impact van corona op de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Meeste vacatures

In de periode januari tot en met juni 2020 ontstonden er 3.800 vacatures op mbo-niveau in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek, dit is een verschil van – 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 25 procent. In de regio Gooi en Vechtstreek is vooral een toenemende vraag naar mbo’ers binnen de beroepsgroepen Retail, Afbouw en onderhoud en ICT. In 2019-2020 telde deze regio ruim 5.400 mbo-studenten, dit is een toename van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de arbeidsmarktregio schommelde de afgelopen jaren rond de 1.600. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Gastvrijheid en Communicatie, media en design.