Aandeel ondernemers dat is voorbereid op impact Brexit onveranderd in 2020

0
392

GOOI – Het aandeel Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op de impact van Brexit is in vergelijking met een jaar geleden niet veranderd. Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) zijn nog steeds in onderhandeling in een poging om vóór 1 januari 2021 tot een handelsovereenkomst te komen. Of die overeenkomst er nu komt of niet, vanaf 1 januari gaat dit zeker impact hebben op het zakendoen met het VK.

In het afgelopen jaar zijn Nederlandse bedrijven niet beter, overigens ook niet slechter, voorbereid dan een jaar geleden. Het sentiment bij deze bedrijven over de zakelijke vooruitzichten is wel verslechterd. Taxeerde eind 2019 29% de zakelijke vooruitzichten als (zeer) goed, nu, in het vierde kwartaal van 2020, is dat nog 16%, bijna een halvering. Dit blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer over het vierde kwartaal van 2020.
Met deze KVK Brexit Barometer zijn de veranderingen in de mate van voorbereiding en de zakelijke sentimenten in het jaar 2020 inzichtelijk gemaakt. De KVK Brexit Barometer bevraagt alleen ondernemers die zaken doen met het VK. Aan deze Barometer hebben 244 respondenten meegedaan.

Stand barometer

Zoals de barometer hieronder laat zien is 31% van de ondernemers goed voorbereid (was een jaar geleden 32%), 50% is enigszins voorbereid (was 51%) en 19% geeft aan niet voorbereid te zijn op de impact van Brexit (was 17%).
Ook de inschatting van Nederlandse ondernemers over hun eigen zakelijke vooruitzichten wordt weergegeven in de Brexit Barometer. Deze inschatting van de toekomstige situatie laat een verschuiving zien van (zeer) goed naar neutraal in vergelijking met Q4 2019. 16% schat de toekomstige situatie in als (zeer) goed (was 29% een jaar geleden), 57% denkt hier ‘neutraal’ over (was 47%) en 27% beoordeelt deze als (zeer) slecht (was 24%).

Coronacrisis en Brexit

Aan de respondenten van de KVK Brexit Barometer is de vraag voorgelegd welke impact de coronacrisis tot op heden heeft gehad op het zakendoen met het VK. Van deze respondenten geeft 18% aan positieve impact te hebben ondervonden, 42% heeft negatieve impact ondervonden, voor 36% was er geen sprake van impact en 4% van de bedrijven geeft aan het niet te weten. Bijna 1 op de 5 (19%) geeft aan zich door de coronacrisis beter te hebben voorbereid op Brexit. 1 op de 10 geeft juist aan zich slechter te hebben voorbereid op de impact van Brexit. Een grote meerderheid, 63%, geeft aan dat de coronacrisis geen verschil heeft veroorzaakt in de mate van voorbereiding.

Verwachtingen
KVK heeft de respondenten de vraag voorgelegd welk scenario zij het meest waarschijnlijk vinden vanaf 31 december 2020. Het merendeel verwacht een deal (15%) of een gedeeltelijke deal (42%) tussen het VK en de EU. 14% ziet een verlenging van de transitieperiode als een mogelijk scenario, waar 1 op de 5 (20%) uit gaat van een no deal. 23% van de ondernemers bereidt zich voor of is al voorbereid op al deze scenario’s, 27% bereidt zich voor op een (beperkte) deal en 21% bereidt zich voor of is voorbereid op een no deal.

Brexitloket

Er is altijd nog een groep ondernemers die zegt niet of enigszins voorbereid te zijn op Brexit. KVK adviseert deze ondernemers zich alsnog te laten informeren via het Brexitloket (www.brexitloket.nl), het gezamenlijke loket van KVK, RVO en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Via het Brexitloket kunnen ondernemers de Brexit Impact Scan doen, die ondernemers helpt om de impact van Brexit op hun bedrijf in kaart te brengen.