Veelgestelde ondernemersvragen over corona

0
450

GOOI – De impact van de coronacrisis is groot voor Nederlandse ondernemers. Er is een noodsteunpakket om bedrijven te ondersteunen. Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. Zodra meer bekend is over de nieuwe steunmaatregelen die de regering op 12 januari heeft aangekondigd, wordt deze informatie toegevoegd. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in onderstaand overzicht.

Maatregelen lockdown 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021

– Welke winkels mogen wel open zijn tijdens de lockdown?
– Welke winkels zijn gesloten de lockdown?
– Welke contactberoepen mogen niet werken en welke contactberoepen mogen wel werken?
– Wat zijn cruciale beroepen tijdens de lockdown?

Regelingen en steunpakket

– Wanneer kom ik in aanmerking voor de eenmalige opslag voor de non-food detailhandel?
– Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen
kunnen me daarbij helpen?
– Wanneer maak ik aanspraak op de verlengde regeling TVL van maximaal 90.000 euro?
– Wanneer krijg ik de eenmalige TVL-opslag voor de horeca?
– Wanneer kom ik in aanmerking voor de TVL-subsidie voor ondernemers en toeleveranciers
in de evenementenbranche?
– Wat zijn de aanvraagperiodes van de belangrijkste regelingen? En op welke maanden
hebben ze precies betrekking?
– Worden mijn gegevens openbaar als ik gebruikmaak van NOW of TVL?
– Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van Tozo?
– Ik heb gebruik gemaakt van de coronaregelingen TOGS en/of TVL. Moet ik over het
ontvangen geld belasting betalen?
– Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag NOW 3?
– Hoe vaak zijn de belangrijkste regelingen aangevraagd en welk bedrag is daarmee gemoeid?

Ondernemen in 2021

– Wat is er bekend over het corona vaccinatieprogramma?
– Welke landelijke regels gelden er?
– Hoe wil de overheid ondernemers helpen in 2021?
– Bieden banken opnieuw collectief uitstel van betaling?
– Wat doen Europese instanties om ondernemers te helpen?
– Ik heb advies nodig om de coronacrisis met mijn bedrijf door te komen. Heeft de overheid
hier iets voor geregeld?
– Mijn bedrijf zit in financiële problemen. Ik twijfel of ik zal stoppen of doorgaan. Wat zijn
mijn mogelijkheden?

Wet- en regelgeving en protocollen

– Wanneer is een niet-medisch mondkapje verplicht en welke boete staat op het niet dragen
van een mondkapje?
– Ik ben het niet eens met mijn coronaboete. Kan ik bezwaar aantekenen?
– Kan ik zakenpartners van buiten de EU naar Nederland laten overkomen?
– Hoe voldoe ik aan alle regels in mijn branche en maak ik mijn bedrijf toekomstbestendig?
– Wat staat er in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19?
– Wat is de rol en de status van de protocollen die gelden voor mijn bedrijf of branche?
– Hoe gaat mijn bedrijf om met de verplichte jaarvergadering en jaarrekening?
– Welk protocol geldt voor mijn sector?
– Wat is de status van de reisbeperkingen met buurlanden, in de EU en daarbuiten?

Juridische vraagstukken: verzekeren, huur, overmacht, personeel, vouchers

– Kan ik mijn bedrijf in de toekomst verzekeren tegen uitbraken als het coronavirus?
– Ik kan mijn verzekeringspremie niet meer betalen. Wat zijn de gevolgen?
– Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de schade die ik loop door de maatregelen om
het coronavirus te bestrijden?
– Wat zijn de afspraken tussen huurders en verhuurders tijdens de coronacrisis?
– Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?
– Een van mijn werknemers is besmet met het coronavirus, wat nu?
– Mag ik de temperatuur registreren van mijn medewerkers?
– Wat zijn de regels omtrent het uitgeven van vouchers of geld teruggeven? En is dit door
corona nu anders?
– Hoe werkt het uitgeven van een voucher in de praktijk en waar moet ik rekening mee
houden?
– Ik heb als reisorganisatie cashflowproblemen, maar klanten willen geld terug voor hun
voucher. Wat kan ik doen?
– Ik wil mijn klanten cadeaubonnen voor na de heropening aanbieden. Waar moet ik rekening
mee houden?
– Hoe ga ik om met werknemers die tot de risicogroep behoren?
– Kan ik mijn werknemer verbieden op vakantie te gaan naar een land met een oranje of rood
reisadvies?
– Mag een werknemer zijn vakantiedagen stopzetten vanwege een aangepast reisadvies?
– Waar ben ik als werkgever verantwoordelijk voor bij thuiswerkend personeel?

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site (www.rivm.nl). Op de site van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavisrus-covid-19) kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket (www.kvk.nl/corona/).