”Gooi en Vechtstreek Werkt Door’

0
590

”Gooi en Vechtstreek Werkt Door’

HILVERSUM – Werkgevers die geen werk hebben voor hun medewerkers, of juist kampen met personeelstekorten, kunnen nu terecht bij ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’. Het is een initiatief van regiogemeenten, UWV en andere arbeidsmarktpartners om werkgevers aan elkaar te verbinden zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid.
Dit wordt samen met Randstad uitgevoerd en is ondergebracht bij het Werkgeversservicepunt, waar u ook voor andere vragen over uw personeel terecht kunt.

De adviseurs van Gooi en Vechtstreek Werkt Door hebben kennis van de arbeidsmarkt en vraag en aanbod over sectoren heen. Zij informeren over de (administratieve en arbeidsrechtelijke) constructies die het mogelijk maken om uitwisseling van personeel te realiseren, ongeacht de huidige contractvorm van de medewerker. Zo wordt eraan bijgedragen dat mensen een baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als mogelijk het doordraait.

Tevens signaleren de adviseurs van Gooi en Vechtstreek Werkt Door vraagstukken die spelen bij ondernemers in de regio. Ook informeren zij over initiatieven en regelingen die de regio biedt zoals bijvoorbeeld het leerwerkloket als het gaat over een Leven Lang Ontwikkelen en omscholingstrajecten via NL Leert Door.

Gooi en Vechtstreek Werkt Door is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten. Bestaande arbeidsmarktplannen zijn aangepast en er zijn acht nieuwe projecten ontwikkeld. Gooi en Vechtstreek is er hier één van, de andere projecten starten in februari 2021. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen.

Voor meer informatie kunt u werkgevers en zzp’ers verwijzen naar www.wspgv.nl/gvwerktdoor. Ook is men bereikbaar per telefoon op 035-6711160 of via e-mail: werknaarwerk@wspgv.nl.

Meer informatie over het complete actieplan vindt u op www.regiogv.nl/gemeenteraden/werk-inkomen/aanpak-economie-en-arbeidsmarkt/aanpak-werkgelegenheid-in-coronatijd/. Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te helpen. Kijk op www.regiogv.nl/gemeenteraden/werk-inkomen/aanpak-economie-en-arbeidsmarkt/GVWerkt Door A4_def voor alle projecten en investeringen die een economisch antwoord bieden op de coronacrisis.