VACO-bandenspecialisten houden Nederland rollend

0
485

LEIDEN – De VACO-bandenspecialisten staan voor Nederland klaar. Ruim zesduizend vakmensen dragen eraan bij dat essentiële sectoren zoals hulpverlening, logistiek en landbouw hun belangrijke werk kunnen voortzetten. De Bandenwisselweken blijven in aangepaste vorm doorlopen, net zoals de overige werkzaamheden van de VACO-bandenservicebedrijven.

VACO-bandenspecialisten hebben uitgebreide maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus, met als basis de RIVM-richtlijnen.

Tijdens de coronacrisis is betrouwbaar vervoer extra belangrijk. Denk aan de essentiële hulpverleningsdiensten. Denk aan de hele voedselketen, van boeren tot truckchauffeurs die de winkels bevoorraden. Denk aan afvalinzamelaars, pakketbezorgers en heftrucks in magazijnen die de afgelopen maanden overuren hebben gedraaid. De VACO-bandenspecialisten hebben zich in de huidige, moeilijke tijden snel en flexibel aangepast om hun belangrijke maatschappelijke rol te blijven vervullen. Ze hebben hun vestigingen, inclusief werkplaats en wachtruimtes, aangepast aan de anderhalvemeter- en hygiënevoorschriften. De pechserviceverlening langs het (hoofd)wegennet en op locatie zorgt ervoor dat klanten snel, veilig en ‘corona-proof’ worden geholpen bij eventuele bandenpech.

Seizoens-bandenwissels

De start van de VACO Bandenwisselweken viel bijna samen met de eerste aankondiging van de RIVM-richtlijnen, zoals anderhalve meter afstand houden. De VACO-bandenspecialisten hebben hun bedrijfsvoering voortvarend aangepast en investeringen gedaan, met als insteek maximale veiligheid voor bezoekers en medewerkers. Door maatregelen zoals nadrukkelijke aandacht voor hygiëne-maatregelen met betrekking tot klantenauto’s, het begeleiden van klanten en vaker handen wassen duren de wissels langer. De bandenwissel-planning is sinds de start van de coronamaatregelen een extra uitdaging. Naast afspraken die op het laatste moment werden afgezegd, werden VACO-bandenspecialisten spontaan benaderd door thuiswerkende leaserijders die opeens voldoende gelegenheid hadden voor hun bandenwissel. De ervaringen tijdens de corona-periode laten zien dat zakelijke en particuliere klanten tijdig bij hun vertrouwde VACO-bandenspecialist terechtkunnen voor een vakkundige bandenwissel en dito advies.

Sterspelers

VACO-bandenspecialisten houden Nederland rollend en leveren een belangrijke bijdrage aan het draaiend houden van de economie. De bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche laat dat aan heel Nederland zien met een Ster-commercial, die is te zien op NPO1, NPO2 en NPO3. U vindt de commercial op vaco.nl/commercial.