TOFA: 1.650 euro bruto voor flexwerkers

0
501

GOOI – Er is een noodsteunregeling voor flexwerkers. Met deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van 1.650 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020.

De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Met deze regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen over de periode maart, april, mei 2020. De tegemoetkoming wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen.

De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van 3 maanden, maar wordt in 1 keer uitbetaald. De TOFA bedraagt 550 euro bruto per maand; je ontvangt dus eenmalig 3 x 550 = 1.650 euro bruto.

Voorwaarden TOFA

Om in aanmerking te komen voor TOFA moet de flexwerker:
– Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.
– In februari een inkomen hebben gehad van minimaal 400 euro bruto. Eerder was het
drempelbedrag op 500 euro voorzien, maar door het minimuminkomen te verlagen naar 400
euro kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, van de regeling gebruikmaken.
– In maart minimaal 1 euro aan inkomen hebben gehad.
– In april ten opzichte van februari minstens 50% inkomensverlies hebben geleden.
– In april een inkomen hebben gehad van maximaal 550 euro bruto.
– Nog geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening voor
levensonderhoud. Hier vallen de volgende voorzieningen onder: bijstandsuitkering, Bbz,
TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW en
een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

TOFA aanvragen

De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met zondag 12 juli 2020. Op de site van het UWV (www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/index.aspx) kunt u checken of u in aanmerking komt. Zo komt u direct bij het aanvraagformulier voor TOFA.

Deze gegevens heb je nodig bij het invullen:
-Uw DigiD-inlogcode
– Uw rekeningnummer
– Uw telefoonnummer en e-mailadres

U kunt met al uw vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.