Tien miljoen voor verbetering bedrijventerreinen en winkelgebieden

0
404
Alkmaar, 7-10-2019. Zonnepanelen op industrieterreinen. Foto: Johannes Abeling

GOOI – De provincie Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden. Projecten waarin veel duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen maken grote kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof en maatregelen voor hergebruik van afval.

De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook voor winkelgebieden knelpunten zijn, zoals leegstand en veroudering.

Nadruk op duurzaamheid

Voor de periode 2020-2023 is 10 miljoen euro beschikbaar om verbeteringen te realiseren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, het aanpassen van gevels en de afscherming van opslaglocaties. Ook aanpassingen die de aantrekkelijkheid van de omgeving verbeteren zoals het opknappen en aanleggen van groenstroken en parkjes en verbeteren van fiets- en wandelpaden komen in aanmerking.

Projectaanvragen waarin de nadruk ligt op duurzaamheid maken een grotere kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen zoals waterberging en initiatieven voor hergebruik van afval en restproducten.

Bungalowparken

Voor verblijfsrecreatie, met name de vakantiebungalowparken, heeft de provincie nooit een specifieke herstructureringsregeling gehad. Problemen zijn er wel: matige investering in kwaliteitsverbetering, veel veroudering en leegstand. Verbetering is nodig zeker omdat de toeristische sector in Noord-Holland verreweg de grootste omvang heeft van alle Nederlandse provincies.

Daarom wil de provincie onderzoeken hoe de problemen in deze sector het beste aangepakt kunnen worden. Een deel van het beschikbare subsidiebedrag wordt besteed aan 2 à 3 pilotprojecten die in overleg met de regio en de sector geselecteerd worden.

Subsidie

Meer informatie over de subsidieregelingen Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Plus (HIRB+) m.b.t. openstellingstermijn en aanvraagprocedure staat in het subsidieloket op www.noord-holland.nl. (Kijk bij Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Plus (HIRB+)).