Coronaregelingen en financiële planning

0
463

GOOI – Regelingen die uitstel geven van uw betalingsverplichtingen. Of coronaregelingen inzetten die (tijdelijk) inkomensondersteuning of een tegemoetkoming in uw kosten bieden. Die verbeteren op korte termijn uw liquiditeitspositie. Maar wat zijn de financiële gevolgen op langere termijn na afloop van de regelingen? Leg het vast in uw financiële planning.

U maakt gebruik van één of meer coronaregelingen. Daarnaast overweegt u uitstel van belastingen en andere heffingen aan te vragen bij de Belastingdienst, gemeente of waterschap. De regelingen en het betalingsuitstel zijn natuurlijk tijdelijk. U wilt weten wanneer u zelf weer aan alle verplichtingen moet voldoen. Dan kunt u daar naar toe werken. Overzicht en inzicht in de gevolgen voor uw bedrijfsvoering via financiële planning bieden u houvast. Zo houdt u meer grip op uw geld.

Financiële planning

U heeft regelingen aan de inkomstenkant en aan de kostenkant. Aan de inkomstenkant zijn dat subsidies, ook wel tegemoetkomingen genoemd. Heeft u personeel in dienst? Dan biedt de NOW-regeling een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) biedt tijdelijk inkomsten. En voor bepaalde branches in sectoren die door de overheid verplicht zijn de deuren te sluiten, geldt een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor vaste bedrijfslasten, TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).

Aan de kostenkant heeft u diverse betalingsverplichtingen. Denk aan uw crediteuren, de organisaties die geld van u tegoed hebben. Per soort crediteur kunt u afspraken maken over betalingen. In uw financiële planning voor de komende tijd, zet u zowel de inkomsten als de kosten op een rij.

Inverdientijd

Regelingen en uitstel van betalingen inzetten, heeft natuurlijk zijn keerzijde. Houd daar rekening mee, want uitstel betekent geen afstel. Stel u heeft uitstel van aflossing gekregen van de huisbankier. Dat uitstel geldt tot 1 oktober. Vanaf oktober gaan de aflossingsverplichtingen aan de bankier weer lopen en heeft u dus inkomsten nodig om deze verplichtingen weer te betalen. Uw grootste inkomstenbron is de omzet van uw bedrijf. Ligt uw bedrijf nu stil, of is de omzet fors gedaald? Dan moet u gaan prognosticeren hoe u uw omzet weer op een niveau gaat krijgen zodat u op tijd aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dat is uw inverdientijd.

Prognose per maand

Waar u voor de korte termijn werkt met een liquiditeitsprognose per week, werkt u voor de langere termijn met een prognose per maand. Bepaal per maand uw vaste kosten en de betalingsverplichtingen die er op termijn weer aankomen. Vervolgens maakt u een omzetprognose waarin u de omzetverwachtingen en de variabele kosten (kosten die afhankelijk zijn van het maken van omzet) verwerkt. Omzet minus variabele kosten is wat u overhoudt voor vaste kosten, zoals huur-, bank- en autokosten, en wat u overhoudt voor het betalen van belastingen en uw privé-uitgaven. Nu kunt u bepalen of uw geprognosticeerde omzet voldoende is om uw vaste lasten (nu en op termijn) te kunnen betalen.

Levensvatbaar bedrijf

Een financier, een bank, maar ook een non-bancaire financier, wil uw bedrijf graag als klant. Mits uw onderneming een ‘levensvatbaar bedrijf’ is. Dat betekent dat uw onderneming zijn betalingsverplichtingen kan nakomen, de kosten van financiering kan dragen én een inkomen voor u kan genereren. Een financier is er om tijdelijke liquiditeitstekorten te financieren in de vorm van bedrijfskapitaal. En om grote investeringen te financieren, in de vorm van een lening. Met een exploitatieprognose per maand en een liquiditeitsbegroting geef u inzicht in de levensvatbaarheid van uw onderneming. Sluiten uw omzetverwachtingen niet aan op het moment waarop de uitgestelde betalingsverplichtingen weer gaan lopen? Dan kunt u mogelijk een overbruggingsfinanciering aanvragen.

Aandachtspunten

Gebruik uw regelingen en maak uw afspraken met afnemers, leveranciers en andere crediteuren om uw kosten op dit moment te beperken? Let dan op de volgende aandachtspunten.

– Check goed de voorwaarden van de regelingen. Het is onwenselijk om achteraf (een deel) van een voorschot terug te moeten betalen. Soms staat er zelfs een boeteclausule op.
– Zorg dat je administratie actueel is om zelf goed inzicht te hebben en ook te kunnen geven aan anderen en om scherp te kunnen sturen op cijfers. De administratie heb je ook nodig om achteraf verantwoording af te leggen richting de organisaties van de regelingen.
– Kom zelf met voorstellen richting je crediteuren met wat je wél kan betalen, wees proactief. Blijf communiceren en overleggen ondanks de lastige situatie.
– Werk regelmatig je liquiditeitsbegroting bij voor een actueel inzicht en om scherp te kunnen sturen.
– Spreid de betaaldata aan crediteuren zoveel mogelijk over de maand en spreid de ingangsdata van het herstarten van de uitgestelde betalingen over maanden. Dat verkleint de kans dat je vastloopt omdat alle regelingen tegelijk opstarten.
– Toeslagencheck: Check of je door inkomensdaling in aanmerking komt voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Bij het Nibud vind je een rekenhulp voor toeslagen.
– Houd rekening met belangrijke data voor ondernemers, zoals de data van belastingaangiften.
– Gebruik een financieel plan waarin je je begrotingen uitwerkt.
– Gebruik het business model canvas om je strategie vorm te geven.
– Innoveer je verdienmodel, bekijk de voorbeelden.

Uitstel betalingsverplichtingen

Voor sommige betalingsverplichtingen kunt u uitstel krijgen of aanvragen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Banken: uitstel op aflossen leningen

Een aantal banken biedt regelingen om ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ‘een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten’. Start u het uitstel op 1 april, dan start de aflossing weer per 1 oktober.

Qredits

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten. U krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. Bijvoorbeeld tussen 1 april en 1 oktober.

Uitstel overheidsfinanciering

Bent u een startup of scaleup? Dan kunt u voor Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatie Krediet (IK) uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober 2020).

Verhuurder of hypotheekverstrekker

Met uw verhuurder kunt u afspreken om tijdelijk te verlagen of (een maand) later te betalen. Soms spreken huurders en verhuurders af de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen (50/50). Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt. Banken en andere hypotheekverstrekkers kunnen 6 maanden uitstel geven van aflossing op uw zakelijke hypotheek.

Leveranciers

Leveranciers van goederen en diensten voor uw primaire bedrijfsproces, dus uw handel. Met deze heeft u mogelijk betalingsregelingen getroffen met een betaalschema. Dit houdt in dat u afspreekt om het te betalen bedrag over een langere periode uit te spreiden. Dus in plaats van 10.000 euro in een keer, betaalt u 2.500 euro in de komende 4 maanden.

Leveranciers van goederen en diensten voor uw bedrijfshuishouding, zoals energieleveranciers en telefoonbedrijven. Zij werken vaak met abonnementen. Beoordeel of deze abonnementen nog van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Misschien kunt u het pakket herzien of minder noodzakelijke extra’s eraf halen.

Belastingdienst en andere overheden

De Belastingdienst biedt verschillende regelingen zoals uitstel van betalen van belastingen voor 3 maanden tot 19 juni 2020. Eventueel kunt u uitstel krijgen voor langer dan 3 maanden, verlaging van uw voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente.

Douane

De Douane is coulanter met boetes en biedt betalingsuitstel.

Gemeente en waterschap

Denk aan het uitstellen van gemeentelijke belastingen. Het waterschap biedt uitstel van betalen van heffingen.

Personeel

Bij de Belastingdienst kunt u uitstel voor het betalen van loonbelasting vragen voor 3 maanden tot juni 2020. Pensioenfondsen bieden maatwerk voor bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Privé

Ook voor privé-uitgaven kan er sprake zijn van uitstel. Stel dus ook een privébegroting op. Loop eens door uw abonnementen en beoordeel of u ergens voor betaalt waar u geen of weinig gebruik van maakt. Heeft u een hypotheek voor uw privé-woning? Klanten van ABN Amro, Florius, Moneyou, Volksbank en Munt Hypotheken kunnen 3 maanden uitstel van rente en aflossing aanvragen. Bij de Volksbanken kunt u ook een periode minder betalen per maand.

Bron; KVK