Sneller starten met bouwen kan met stikstofvrije woningbouw

0
411

GOOI – Woningbouwprojecten die last hebben van de stikstofcrisis kunnen sneller starten als zij de juiste maatregelen nemen. Door hergebruik van materiaal, de inzet van elektrische machines en door slimme bouwlogistiek neemt de uitstoot bijvoorbeeld al flink af. Dat staat in een handreiking waarin de provincie Noord-Holland in kaart bracht hoe gebouwd kan worden met minimale stikstofuitstoot.

In werksessies is onder leiding van stichting C-creators met gemeenten en vertegenwoordigers uit de bouwsector gewerkt aan een handreiking. Hierin staan de mogelijkheden om zowel tijdens de bouw als tijdens de bewoning de uitstoot van stikstof terug te brengen. De uitstoot en vervolgens neerslag van stikstof in natuurgebieden is een belangrijke rem op de (woning-)bouw.

”We staan voor een enorme woningbouwopgave in Noord-Holland. De versnelde productie van betaalbare woningen heeft daarom onze volle aandacht. Deze handreiking helpt gemeenten en bouwers daarbij. Zo zorgen we er samen voor dat de woningbouw op gang blijft”, aldus gedeputeerde Cees Loggen (Wonen).

Stichting C-creators zet zich in voor de overgang naar en opschaling van een circulaire economie en begeleidt circulaire bouwprojecten met kennis en expertise. Imme Groet (C-creators): ”De handreiking laat zien dat de aanpak in bijna alle gevallen vraagt om maatwerk. Het is daarnaast belangrijk te kijken naar maatregelen die bouwproject-overstijgend zijn, zoals het toepassen van bouw- of mobiliteitshubs.”

Win-win-win

De maatregelen uit de handreiking dragen ook nog eens bij aan verduurzaming van de woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van natuurlijke of hergebruikte materialen en zogenoemde bouwhubs, waarbij alle bouwmaterialen aan de rand van de stad samenkomen om vervolgens efficiënt te worden ingezet.

”Omdat we bij stikstofvrije bouw tegelijk werken aan energietransitie en circulaire bouw, hebben we mijns inziens een win-win situatie. Ik hoop daarom dat elke gemeente bekijkt wat nu en in de toekomst mogelijk is”, aldus Loggen.

De handreiking is vanaf medio volgende week beschikbaar als download op https://www.noord-holland.nl.