Provincie schiet ondernemers en organisaties te hulp

0
436

HAARLEM – De provincie Noord-Holland helpt ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis.

De Noord-Hollandse samenleving wordt diep geraakt door de maatregelen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om het leed en de impact van de crisis te verminderen, presenteert de provincie een hulppakket. Hierin zitten 7 direct uitvoerbare maatregelen. 5 andere maatregelen worden momenteel onderzocht.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Economie: ”Wij hebben geïnventariseerd welke maatregelen het Rijk en andere partners nemen en wat de provincie kan doen om Noord-Hollandse ondernemers en organisaties te ondersteunen. Het gaat om hulp op de korte termijn en voor de periode na deze crisis. Een aantal maatregelen kunnen we direct uitvoeren. Voor andere acties is nader onderzoek en afstemming met onze partners nodig. Daarmee gaan we voortvarend aan de slag.”

De zeven maatregelen waarmee de provincie ondernemers en andere getroffen organisaties helpt:

Afspraak is afspraak

De provincie respecteert afspraken met leveranciers, ongeacht de veranderde omstandigheden. Facturen worden zo snel mogelijk betaald

Online spreekuur

Er komt een online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten(*). Ondernemers krijgen antwoord op hun vragen over ondersteuningsmaatregelen en de provincie brengt in kaart waar welke problemen spelen

Tijdelijke crisistafel

De financieringstafel Noord-Holland Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Zo krijgen provincie, financiers en andere netwerkpartners snel zicht op ondernemers in de problemen en kunnen die gericht helpen

Soepele omgang bestaande financieringen

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen

Advies over steun en werkkapitaal

De provincie gebruikt het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt

Coulance voor evenementen

Door ons gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, kunnen rekenen op coulance. We bekijken of uitgestelde provinciale bijeenkomsten een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.

Doorgang bouw en aanbestedingen

Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden.

*Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (www.pimnh.nl), GO!-NH, Innovatiefonds NH (www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Go_NH), Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (www.pdenh.nl)

Bekijk een volledig overzicht van de maatregelen.