Opdracht geannuleerd. Wie betaalt dat?

0
363
a woman with unpaid bills has many debts. unemployment and personal bankruptcy

HILVERSUM – Door corona gaan veel gemaakte afspraken niet door. Theatervoorstellingen en concerten worden afgelast of verschoven. En grote evenementen gaan niet door. Dat is natuurlijk vervelend voor de organisator en de bezoekers, maar ook voor toeleveranciers is hier soms veel geld mee gemoeid. Wat zijn uw rechten? Heeft u recht op een (deel)vergoeding van gemaakte kosten of kunt u andere afspraken maken?

Vier antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat zegt de wet?

De wet zegt dat de afspraken die u hierover heeft gemaakt leidend zijn. U hebt dus alleen recht op een (deel)vergoeding als u daar bij aanvang van de opdracht afspraken over hebt gemaakt. Bijvoorbeeld de afspraak dat bij annulering binnen een bepaalde periode een deel van het overeenkomstbedrag toch verschuldigd is. Kijk in het contract met uw opdrachtgever welke afspraken zijn gemaakt en welke (algemene) voorwaarden voor deze opdracht gelden.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden bij een overeenkomst. Deze regels geven duidelijkheid over de rechten en plichten van opdrachtgever én opdrachtnemer. Het gaat dan vaak over betaling, garantie en aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden staan in de overeenkomst zelf of in een bijlage, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’. Zo’n bijlage maakt alleen onderdeel uit van de overeenkomst als er in de overeenkomst naar wordt verwezen en als de bijlage bij de contractspartij bekend is vóór het ondertekenen van de overeenkomst.

Wat mag niet?

In alle gevallen geldt dat uw voorwaarden redelijk moeten zijn. Daarnaast mag u in sommige gevallen de wettelijk vastgelegde rechten niet beperken. Een voorbeeld hiervan is de wettelijke garantietermijn. Als die is gesteld op 2 jaar, mag u dit niet beperken tot een kortere periode.
Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Daarom mag u deze tijdens de looptijd van een contract niet zomaar eenzijdig veranderen. Bijvoorbeeld een beroep op overmacht (force majeure) tijdens een pandemie in de voorwaarden opnemen, met als gevolg dat je het contract eenzijdig kunt ontbinden.

Wat mag wel?

Natuurlijk mag u samen de algemene voorwaarden opzij leggen. De praktijk laat zien dat zowel opdrachtgevers als opdrachtgevers schade ondervinden van de coronacrisis. Probeer er samen uit te komen. Denk daarbij ook aan de lange termijnrelatie. Mogelijke oplossingen zijn vouchers, een alternatief programma of een online insteek. Of misschien kunt u de opdracht opdelen in kleinere opdrachten. Bijvoorbeeld een cateraar met een opdracht voor een evenement van 100 mensen, die nu de catering voor een aantal kleinere groepen verzorgt.

Als u samen tot een oplossing komt, vermijdt u juridische conflicten en kunt u verder met uw bedrijf.

Bron: KVK