Aandacht voor sociaal kapitaal essentieel bij ‘hybride werken’

0
382

GOOI – Voor veel organisaties geldt dat thuiswerken een permanent onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Mede hierdoor onderzoeken bedrijven de mogelijkheid om kosten te besparen door de omvang van hun kantoorruimte terug te brengen. Beide zijn logische gevolgen van de coronacrisis.

Maar besparen op vastgoed zonder te investeren in een hybride werkplekstrategie heeft negatieve effecten op het ‘sociaal kapitaal’ van een organisatie. En daarmee op de belangrijkste succesfactoren zoals bedrijfscultuur, innovatiekracht, productiviteit en sociaal-professionele cohesie. Dit stelt internationaal vastgoedadviseur CBRE in haar whitepaper Hybride werken: kansen, risico’s en het belang van balans.

Online office

Tot nu toe blijkt dat de meeste organisaties vooral hun ‘normale’ werkwijze van fysiek naar online gekopieerd hebben. Kijkend naar de vijf niveaus van virtueel werken bevinden de meeste bedrijven zich op het tweede niveau: tijdelijk thuis online doen wat eerst op kantoor gebeurde. Veel – maar niet alle – werknemers zien de voordelen hiervan in: minder reistijd, productievere werkdagen en meer flexibiliteit. Er is echter ook een keerzijde die steeds sterker voelbaar wordt, zoals meer stress, verminderde verbondenheid met de organisatie, langer werken en een verstoorde werk-privébalans.

Transitie

”De vraag is niet of je op basaal niveau thuis kunt werken. Nederland heeft in de afgelopen periode bewezen dit snel en goed voor elkaar te hebben. Juist daarom is het belangrijk om te kijken naar de manier waarop dit gebeurt, en wat de effecten hiervan zijn op lange termijn. Veel organisaties hebben moeite met de transitie van een ‘binaire’ of-ofsituatie naar een duurzame integratie van een virtuele en fysieke werkomgeving”, vertelt Wouter Oosting, Senior Director Workplace Strategy & Innovation bij CBRE.

Asynchroon werken

”Om goed te functioneren zouden we naar niveau drie of vier moeten gaan, waarin werknemers meer asynchroon en distributed samenwerken. Het maakt dan niet meer uit wie wanneer en vanaf welke plek werkt. Zolang iedereen maar van elkaar weet wat er moet gebeuren en wanneer alles klaar moet zijn. Daarbij moet per bedrijf – en bedrijfscultuur – goed gekeken worden naar de balans tussen de individuele behoeften van werknemers en de organisatie. Een goed ingerichte hybride werkplekstrategie die de voordelen van thuiswerken in stand houdt en de potentieel schadelijke nadelen ervan opheft, is van essentieel belang”, aldus Oosting.

Verbinding

Bedrijven gaan nadenken over het inkrimpen van hun kantoren. ”Bedrijven zien de kans om kosten te besparen, een logisch gevolg van het grootschalige thuiswerken”, zegt Oosting. “De inrichting en functie van het kantoor moeten echter wel aangepast worden aan de nieuwe werkelijkheid en de nieuwe strategie van bedrijven.”

Een van de belangrijkste functies van een kantoor is de voeding van het sociaal kapitaal. ”Voor veel organisaties is het kantoor dé plek waar men elkaar ontmoet, waar verbinding plaatsvindt, waar men creatief kan samenwerken”, aldus Oosting. ”De intrinsieke motivatie om dagelijks naar kantoor te gaan heeft veel minder te maken met productie, output en targets en juist alles met het verlangen om ergens bij te horen en onderdeel te zijn van een groter geheel. Kantoor moet hiervoor de juiste omgeving scheppen en zo verbinding en samenwerking faciliteren.”