Onderzoek naar wensen en behoeften Huizer ondernemers

0
434

Onderzoek naar wensen en behoeften Huizer ondernemers

HUIZEN – De gemeente Huizen heeft bureau Ecorys opdracht gegeven voor het houden van een onderzoek naar de wensen en behoeften van zelfstandigen en midden- en kleinbedrijf tot honderd medewerkers. Deze maand worden ondernemers door de gemeente benaderd met het verzoek deel te nemen aan een enquête.

Eind 2018 is in de regio Gooi en Vechtstreek het ‘Werkplan Werklandschappen’ vastgesteld. Een van de redenen voor dit werkplan is dat de economische groeipotentie van de Gooi en Vechtstreek wordt onderbenut.

In het werkplan zijn diverse acties benoemd met als doel een aantrekkelijk ondernemings- en
vestigingsklimaat in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor sommige acties wil de gemeente scherp hebben of en hoe die het best kunnen aansluiten bij de behoeften van ondernemers. Dit wordt besproken tijdens werkbezoeken die worden gedaan, maar daarmee is geen zicht op de totale behoefte (met name die van zelfstandigen). Daarom is ervoor gekozen om nader onderzoek te verrichten in de vorm van een enquête onder zelfstandigen en midden- en kleinbedrijf tot honderd werknemers. Dit is de groep waar het minste zicht op is.