Nederlandse bedrijvigheid groeit

0
593

Graydon Kwartaalmonitor:

Nederlandse bedrijvigheid groeit

GOOI – In 2018 is de Nederlandse bedrijvigheid met 4,5 procent gegroeid. Deze groei is ruim een kwart groter dan het jaar daarvoor. In totaal is het bedrijfsleven met 125.819 entiteiten gegroeid.

Dit blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei is met name te danken aan een sterke daling van het aantal faillissementen (-6,8%) en een groeiend aantal starters (+8,3%). Daarnaast nam ook het aantal opheffingen af (-4,2%). De toename van de bedrijfspopulatie is ongeveer even groot als een jaar eerder.

De sterke daling van het aantal faillissementen en het grote aantal starters laat zien dat ondernemers in 2018 optimistisch waren over hun kansen in het bedrijfsleven. Dit heeft zich vertaald in een flinke groei van de Nederlandse bedrijvigheid. ”We verwachten dat deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten, waarbij de groei wel steeds minder hard zal zijn”, zegt Gert van den Berg van Graydon.

De netto-groei berekent bedrijfsinformatiespecialist Graydon door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. Graydon registreert en monitort het aantal starters, opheffingen en faillissementen met als doel bedrijven te kunnen informeren over risico’s en kansen in de markt. De stijging van de netto-groei in 2018 komt voornamelijk door het laagterecord van het aantal faillissementen. Dat is voor het eerst in dit decennium ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. Het aantal starters is vorig jaar gestegen in vergelijking met 2017. In totaal zijn er in 2018 256.025 nieuwe bedrijven gestart oftewel 19.718 bedrijven meer dan in 2017.

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en Financiële instellingen zijn de sectoren met de grootste netto-groei in 2018. Deze drie sectoren zijn goed voor 41,8 procent van de totale netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven. In de Zakelijke dienstverlening zijn 27.104 bedrijven bijgekomen, dat is maar liefst 24,1 procent meer dan in 2017. De grootste stijging van de netto-groei is voor de Landbouw en visserij, die sector is gedurende 2018 in omvang verdubbeld. Een grote stijging van de groei was er in 2018 ook voor de Bouwnijverheid (+53,3%) en de Transport- en Logistieksector (+46,7%).

De groei van de sectoren Bouw en Transport en Logistiek is met name te danken aan de stijging van het aantal starters. De grootste toename van het aantal starters zien we echter bij de Energiebedrijven (+34,3%). Hoewel het aantal faillissementen in 2018 is gedaald, zien we toch een aantal sectoren waar het aantal faillissementen is gestegen. De grootste stijging komt op rekening van de Water- en afvalverwerkende bedrijven, daar waren in 2018 46,2 procent meer faillissementen dan in 2017. Een grote toename is verder te zien in de sectoren Onderwijs (+29,3%) en Cultuur, sport en recreatie (+10,1%).

Utrecht

Op provincieniveau zien we de grootste stijging in netto-groei in Noord-Brabant (+34,3%) Zeeland (+30,6%) en Flevoland (+28,8%). In absolute zin is de grootste nettogroei voor Noord- en Zuid-Holland. Beide provincies zagen de bedrijfspopulatie met ruim 31.000 bedrijven groeien, wat met name veroorzaakt wordt door het grote aantal starters (respectievelijk 59.844 en 59.204). Zuid-Holland is eveneens de provincie met de grootste toename in het aantal starters (+12,3% ten opzichte van 2017). Het aantal opgeheven bedrijven is in elke provincie afgenomen, gemiddeld met 5,5 procent. Op faillissementsgebied zien we grote dalingen in Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,1%). Utrecht laat daarentegen een flinke stijging zien (+15,1%).

Foto:
Volgens Gert van den Berg zet de groei ook dit jaar door.

In de montage van zonnepanelen is volop werk te vinden.