Nederlandse bedrijvigheid flink toegenomen

0
434

Stijging faillissementen

Nederlandse bedrijvigheid flink toegenomen

GOOI – De Nederlandse bedrijvigheid is in het eerste kwartaal van 2019 flink gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Dankzij 17,9 procent meer starters en 32,3 procent minder opheffingen zijn er 47.348 bedrijfsentiteiten bijgekomen. Dit is een stijging van maar liefst 116,7 procent. Het aantal faillissementen is licht gestegen (+2,1%). Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

”Na een afname van het aantal starters in het eerste kwartaal van 2018, zien we in de eerste drie maanden van dit jaar weer een sterke toename”, zegt Gert van den Berg van Graydon. ”Ook het aantal opgeheven bedrijven is dit eerste kwartaal flink gedaald. Tegelijkertijd zien we dat het aantal faillissementen licht is toegenomen, na een voortdurende daling in de afgelopen kwartalen.”

Ten opzichte van het vorige kwartaal noteert Graydon een ruime verdubbeling van de netto-groei: de Nederlandse bedrijvigheid is met maar liefst 116,7 procent gegroeid. De netto-groei wordt berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. Graydon registreert en monitort het aantal starters, opheffingen en faillissementen met als doel bedrijven te kunnen informeren over risico’s en kansen in de markt.

In de eerste drie maanden van 2019 zijn 77.248 bedrijven gestart, 28.932 zijn er opgeheven en 968 bedrijven zijn failliet gegaan. Dit resulteert in een positieve nettogroei van de Nederlandse bedrijvigheid met 47.348 bedrijven.

Verzevenvoudigd

Nagenoeg alle sectoren laten in het eerste kwartaal van 2019 een stijging zien in de netto-groei. De grootste stijging komt opnieuw op rekening van de Landbouw en Visserij. Deze sector is ruim 7,5 keer zo groot geworden (+654,5%). In absolute zin is de netto-groei het grootst in de Zakelijke dienstverlening. De omvang van deze sector is in de eerste drie maanden van dit jaar met 10.467 bedrijven toegenomen (+146,9%).

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar noteren de Groot- en Detailhandel (+68,3%), Winning van delfstoffen (+63,2%) en de Horeca (50,2%) de grootste toename in netto-groei. De (semi-) overheid is de enige sector die in het eerste kwartaal een daling in de netto-groei laat zien en de Energiesector is in omvang gelijk gebleven.

Regionale verschillen

Ook alle provincies profiteren in het eerste kwartaal van een stijging in de nettogroei. Na Drenthe (+301,9%) laten Overijssel (+183,0%) en Zeeland (+181,1%) de grootste stijging in de netto-groei zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Overal is sprake van een toename van het aantal starters en een afname van het aantal opheffingen.

Op het gebied van faillissementen zijn wel regionale verschillen te zien. Zo is het aantal faillissementen het meest toegenomen in Overijssel (+57,8%), Friesland (+29,2%) en Zeeland (+23,1%), terwijl de grootste dalingen te vinden zijn in Groningen (-25%), Drenthe (23,3%) en Zuid-Holland (-12,7%). In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn Flevoland (-30,3%) en Overijssel (-9,0%) de enige twee provincies met minder faillissementen, terwijl Limburg een flinke toename laat zien (+70,8%).

Foto:
Gert van den Berg.