Nationaal Thuiswerkonderzoek: veiligheid en privacy in gedrang

0
450
Businessman Dressed In Shirt And Shorts Having Video Call On Computer In The Home Office

Corona-proof is niet hetzelfde als AVG-proof

BLARICUM – Thuiswerken is al langer in het nieuws en het lijkt erop dat het prima verloopt. Het Nationaal Thuiswerkonderzoek, uitgevoerd door uitgeverij VakWereld, gevestigd in Blaricum en Uithoorn, onder ruim 1.000 Nederlandse thuiswerkers wijst echter iets anders uit.

Zo’n 84,9% geeft aan met vertrouwelijke informatie te werken en zegt dat veilig te doen. Tegelijk geeft 62,9% aan gebruik te maken van ‘particuliere’ en algemeen in gebruik zijnde ‘deel’-applicaties als Dropbox, Box en Google Drive voor hun werk. Daarvan is bekend dat het qua veiligheid voor zakelijk gebruik geen ideale oplossing is. Daarbij komt dat voor 63,2% het gebruik van eigen apparaten normaal is. Dat maakt het informatiebeheer nog onbeheersbaarder. Van de ondervraagden geeft 83,4% bovendien aan dat ze gebruik maken van informatie op netwerkschijven; algemene opslagmappen in het netwerk op kantoor. Daarvan is onduidelijk welke informatie zich daarop bevindt, waar die staat en wat de status ervan is. Kortom, met het thuiswerken komen de veiligheid en privacy serieus in het gedrang.

Het onderzoek omvat een uitgebreide set vragen over diverse aspecten van thuiswerken. Van informatievoorziening, de werkplek en sociale aspecten tot beveiliging en waardering. ”Als je het positief stelt, kunt je concluderen dat de gemiddelde thuiswerker voor een groot deel zijn werk thuis kan doen”, aldus John de Waard, hoofdredacteur bij VakWereld en een van de onderzoekers. ”Als je echter wat verder kijkt: ‘grotendeels’ is zoiets als ‘net niet’. Wanneer je een proces of taak moet afronden en je beschikt niet over het laatste stukje informatie of je weet niet zeker of het ‘t goede stukje is, dan kun je je werk simpelweg niet afmaken.”
Stress
Ondanks het feit dat 85,4% van de ondervraagden aangeeft dat de organisatie thuiswerken ondersteunt, is er nog altijd een substantieel deel (29,1%) dat zich niet altijd gesteund voelt door de directe leidinggevende. Zo’n 12,4% voelt zich zelfs onvoldoende of helemaal niet gesteund. Ruim een kwart (27,7%) van de ondervraagden maakt zich soms tot vaak zorgen over het resultaat van het thuiswerken. Van alle respondenten laat 37,7% weten niet altijd digitaal over de juiste, actuele en/of volledige informatie te kunnen beschikken. De Waard: ”Je kunt dan direct aanvoelen dat het thuiswerken de nodige stress veroorzaakt.”

Op de vraag of er sprake is van spanningen of stress geeft ongeveer 30% aan daar in meer of mindere mate last van te hebben. Stress die zich dan weer uit in minder slaap, spanningen tussen huisgenoten en een disbalans tussen werk en privé. Slechts 37,3% geeft aan altijd aan genoeg ontspanning en slaap toe te komen.
”Dat betekent dat 60,6% aangeeft daar niet altijd of onvoldoende aan toe te komen. De eerste weken was het allemaal niet zo erg, maar nu blijkt dat structureel thuiswerken wel eens ‘business as usual’ kan gaan worden, blijkt ineens dat de zaken die niet helemaal voor elkaar zijn wel eens voor grote problemen zouden kunnen gaan zorgen. Kortom, thuiswerken werd in een stroomversnelling gebracht doordat de coronacrisis ons overviel en veel van de ondervraagden willen daar graag mee doorgaan, maar er moet nog wel een en ander worden aangepast aan de thuiswerkomstandigheden en – voorwaarden”, aldus De Waard..

Gevoelige informatie

Opmerkelijk in het onderzoek is dat het voor meer dan 90% van de respondenten duidelijk is dat ze werken met gevoelige informatie. De Waard: ”Gevoelige informatie heeft uiteraard niet altijd en uitsluitend betrekking op persoonlijk getinte informatie. Het kan bijvoorbeeld net zo zeer gaan om offertes, contracten of projectinformatie. Dat de respondenten zich ervan bewust zijn dat ze met dergelijke gevoelige informatie werken is mooi, maar dan is het wel zorgelijk dat uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van hen die informatie bewaart in die genoemde ‘filesharing applicaties’ of zelfs op de eigen pc. Ik denk niet dat ik daar als werkgever vrolijk van zou worden.”

Meer informatie is te vinden op www.vakwereld.nl.