Mogelijke fusie Willem de Zwijger College en Vitusmavo

0
491
De gezamenlijke managementteams van de Vitusmavo, het Willem de Zwijger College en het Vituscollege (fotografie Rogier Bos).

Nieuwe fusieschool zet in op ondernemen

BUSSUM – De Vitusmavo en het Willem de Zwijger College hebben plannen voor een nieuwe school. Een school die uniek is in de regio. Met een nieuw onderwijsconcept waarin het draait om de banen van de toekomst met onderwijs op het gebied van digitale technologie en kunstmatige intelligentie, cultuur en duurzaamheid en circulariteit. En dat als enige in de Gooise Meren een compleet aanbod biedt van mavo, havo, vwo en vwo plus.

Om deze nieuwe, ondernemende school te realiseren, willen de Vitusmavo en het Willem de Zwijger College de mogelijkheden voor een fusie onderzoeken. Vanaf april 2021 bekijken de scholen en het bestuur samen met belanghebbenden of samengaan haalbaar is. Als de fusie slaagt, dan is er vanaf schooljaar 2022-2023 dus een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Gooise Meren. Deze ondernemende school zal uiteindelijk zo’n 1200 leerlingen tellen. De nieuwe school krijgt uiteraard een nieuwe naam, die de komende maanden zal worden bedacht. Ook realiseert de gemeente een nieuw, duurzaam schoolgebouw waar het nieuwe ondernemende onderwijsconcept in de praktijk kan worden gebracht. Dit gebouw komt op het Hocras-terrein.

Mijlpaal

’’Ik ben blij dat we onze plannen voor een nieuwe school nu bekend kunnen maken”, zegt Petra Laseur, bestuurder van SIVOG, de stichting waar beide scholen onder vallen. “Deze stap is een belangrijke mijlpaal op weg naar een nieuw begin voor de ondernemende school. Het biedt ons de gelegenheid om te investeren in een nieuw onderwijsconcept, gericht op de banen van de toekomst. Dat betekent ook dat het onderwijs wordt gegeven op een manier die hierbij past: zo zijn 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit en samenwerken belangrijke onderdelen van de school. Maar voordat het zover is, moet het fusieproces natuurlijk zorgvuldig worden doorlopen. En daar gaan we de komende maanden mee aan de slag.”

Uniek

De directie van de Vitusmavo, het Willem de Zwijger College en het Vituscollege en de bestuurder van SIVOG. Van links naar rechts: Jan Adels, Petra Laseur, Nicole Lagendijk en Harko Boswijk (fotografie Rogier Bos).

Eerst moeten er onderzoeken gedaan worden naar de haalbaarheid van deze plannen. Het is de bedoeling om het fusieproces af te ronden in de eerste helft van het nieuwe schooljaar 2021/2022. Of dat ook lukt is nog niet zeker. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet ermee instemmen. De gemeente Gooise Meren is in elk geval positief. Wethouder Geert-Jan Hendriks: ’’Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedere school iets unieks heeft of krijgt. Dat lijkt met deze fusie zeker te gebeuren. Deze nieuwe school biedt straks als enige in Gooise Meren het complete onderwijspakket van vwo plus, vwo, havo en mavo. Zodat iedereen de kansen en mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Ook zijn er mooie ambities qua onderwijsconcept. En laten we de nieuwbouw niet vergeten. Dat duurt misschien nog even, maar de leerlingen die komend jaar instromen zullen daar sowieso voordeel van hebben. Het is mooi dat we dit als gemeente Gooise Meren kunnen faciliteren.”