MKB-Nederland blij met KKC

0
427

GOOI – MKB-Nederland is verheugd over de nieuwe regeling voor kleine kredieten die minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben aangekondigd. Met de zogeheten Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) staat de overheid voor 95 procent garant voor overbruggingskredieten tussen de 10.000 en 50.000 euro.

”We hebben steeds gehamerd op een hogere garantstelling voor ondernemers met een relatief kleine kredietvraag, omdat juist die nu onvoldoende geholpen zijn”, zegt voorzitter Jacco Vonhof. ”Het is goed dat de bewindslieden onze signalen oppakken en naast de BMKB-C met een nieuwe regeling komen. Dit kan duizenden ondernemers helpen.”

Vergeefs aankloppen

De overheid maakt met de KKC 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte. De leningen worden verstrekt door de banken en de overheid staat voor 95 procent garant (713 miljoen euro). ”Ik ga ervan uit dat we hiermee een oplossing hebben voor al die ondernemers die nu tevergeefs aankloppen bij de banken”, aldus Vonhof. Positief is hij ook over de rente die de banken voor de KKC in rekening mogen brengen. Die mag niet hoger zijn dan 4 procent. Bovendien kunnen ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers de lening verstrekken.

Afwijzingen

MKB-Nederland kaart al langer aan dat de bestaande Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C regeling) voor veel ondernemers geen soelaas biedt. ”Wij krijgen nog altijd veel signalen en klachten binnen van ondernemers over afwijzingen, maar ook over de zekerheden die de banken vragen en de hoge rentepercentages die zij in rekening brengen. De overheid staat met de regeling BMKB-C voor 90 procent garant voor kredieten aan MKB-bedrijven, maar effectief is een krediet voor 75 procent ‘gedekt’. Omdat de banken zo zelf ook nog een behoorlijk risico lopen, zijn de eisen streng. Terwijl de regeling er nu juist op is gericht dat ondernemers eerder en meer geld kunnen lenen nu zij dat zo hard nodig hebben. Tot dusver zijn circa 2.000 BMKB-kredieten toegekend.”

Broodnodig krediet

Een hogere overheidsgarantie en een maximaal rentepercentage maken volgens Vonhof een groot verschil. MKB-Nederland en VNO-NCW hadden eerder al bij de bewindslieden van EZK gepleit voor een hogere garantstelling juist voor kleinere kredieten, die altijd al lastiger te verkrijgen zijn. ”Zij verdienen een compliment dat ze zo snel met nieuwe regeling komen. Het gaat erom dat we MKB-ondernemers in deze moeilijke tijd aan het broodnodige krediet helpen. Daarover zijn we steeds met de minister en staatssecretaris in gesprek en daar doen zij echt hun best voor.”

Aanpassingen

EZK heeft al de nodige aanpassingen aan de BMKB-C gedaan om ondernemers te helpen. Zo is eind april de looptijd verlengd tot vier jaar en is de toegang laagdrempeliger geworden via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose. Eerder had MKB-Nederland al aangedrongen op verlaging van de premie voor de BMKB en ook dat is gebeurd (van 3,9 naar 2 procent). Verder is het garantiebudget van de BMKB verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro en kunnen ook non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder BMKB-C regeling.