Lichte schommeling WW-uitkeringen Gooi en Vechtstreek

0
423

GOOI – Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in oktober weer iets gestegen ten opzichte van de vorige maand. In Gooi en Vechtstreek telde UWV in oktober 4.572 WW-uitkeringen. Dit is een stijging met 2% ten opzichte van september. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk.

Ook in oktober is er (nog) geen grote stijging van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zichtbaar. Eind oktober 2020 verstrekte UWV in totaal 4.572 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 89 meer dan een maand eerder. Aan de daling, die begon na de maand mei, kwam in oktober voorlopig een eind. Landelijk bleef het aantal verstrekte WW-uitkeringen nagenoeg gelijk. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 890, ofwel 24,2%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,2%.

Horeca en catering

In oktober deed zich met name een stijging in de horeca en catering voor. In totaal zorgden 62 extra WW-uitkeringen voor een stijging van 21,8%. De daling in sector Bank en Verzekeringswezen (-10,2%) betreft 20 WW-uitkeringen.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk aan vorige maand op 3,3%. Daarmee lag dit percentage ook in september iets boven het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3%.

Overstapberoepen

Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en is het niet altijd makkelijk om ander werk te vinden. De vaardigheden van werkzoekenden komen mogelijk ook goed van pas in een baan waar zij nog niet aan hebben gedacht. Om werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van (ander) werk, bracht UWV verschillende publicaties met overstapberoepen uit. Dit betreft overstappen naar beroepen die mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt en die op dit moment betere baankansen bieden. UWV deed dit voor 16 beroepsgroepen.

Banenkrimp

Op 10 november bracht UWV de publicatie ‘Werkgelegenheid en NOW naar sector sinds start coronacrisis’ uit. Hieruit blijkt onder meer dat landelijk het aantal banen van werknemers tussen februari en juli met 125 duizend (-1,5%) is gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbureaus, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Daarnaast zijn door de overheidssteun banen behouden gebleven. Zo valt de banenkrimp in de luchtvaart tot nu toe mee. Ook zijn er enkele sectoren die vooralsnog weinig tot geen last hebben van vraaguitval. Dat geldt met name voor de landbouw, goederenvervoer en voedingsindustrie. De detailhandel food is de enige sector die gegroeid is door de coronacrisis.