Kleine ondernemers­ regeling

0
390

Inleveren voor 3 december bij Belastingdienst

HILVERSUM – De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving is per 1 januari 2020 veranderd. In plaats van een belastingvermindering is er nu een btw-vrijstelling. Deze kunt u gebruiken als uw omzet onder de 20.000 euro blijft. De kleineondernemersregeling mag u in elke rechtsvorm gebruiken.

Blijft uw omzet in 2020 onder de 20.000 euro en verwacht u dat ook voor de komende jaren? Ga dan na of deelname aan de KOR gunstig is voor u. Wilt u vanaf 2021 deelnemen? Meldt u dan vóór 3 december aan bij de Belastingdienst.

Omzetgerelateerd

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Deze kunt u gebruiken als uw omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.
Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee die is verkregen uit:
– levering en verhuur van onroerende zaken
– financiële diensten
– verzekeringsdiensten
De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. U keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot u de 20.000 euro omzet overschrijdt. Onder de KOR berekent u geen btw op uw leveringen. De btw op kosten (voorbelasting) mag u ook niet aftrekken. U kunt volstaan met een beperkte btw-administratie en hoeft geen btw-aangifte te doen.

U hoeft geen factuur uit te reiken, maar het mag wel. Is het factuurbedrag minder dan 100 euro? Dan mag het een vereenvoudigde factuur zijn. Boven een factuurbedrag van 100 euro gelden de normale factuureisen. In beide gevallen vermeldt u geen btw-percentage of btw-bedrag. In plaats daarvan komt de zin ‘factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’.

Overschrijden

Maakt u meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? Dan moet u btw berekenen vanaf de levering waarmee u de 20.000 euro-grens overschrijdt. Vanaf dat moment moet u ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Interessant?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de KOR voordelen opleveren. U hoeft geen btw-administratie bij te houden en ook geen btw-aangifte te doen.

Heeft u vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt uw marge hoger. Dan is de nieuwe KOR interessant voor u.
Heeft u veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kunt u geen btw op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. Uw ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet u uw verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt uw product dan minder interessant.

Heeft u in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijgt u te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro. U moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed rekent u met 10 jaren.

Verhuurt u een pand btw-belast? Dan kunt u de nieuwe KOR niet gebruiken.
Heeft u buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet u toch aangifte omzetbelasting doen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.
Twijfel je nog? Laat u adviseren door uw (fiscaal) adviseur.

Gebruikmaken van de KOR

Bent u al ondernemer en wilt u de KOR gebruiken?
Kom dan in actie. U kunt met ingang van een nieuw aangiftetijdvak (meestal een kwartaal) deelnemen. Zorg dat uw aanmelding uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum binnen is bij de Belastingdienst.

Start u binnenkort en wilt u de KOR gebruiken?
U kunt de KOR pas aanvragen als u ondernemer bent en een btw-identificatienummer hebt ontvangen van de Belastingdienst. De eerstvolgende mogelijkheid om de nieuwe KOR te gebruiken is per het volgende kwartaal. Meldt u uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij de Belastingdienst. Over de kwartalen dat je nog niet aan de KOR deelneemt moet je aangifte btw indienen.

U kunt de KOR toepassen als u een schriftelijke bevestiging van deelname van de Belastingdienst hebt ontvangen. Over de kwartalen dat je niet aan de KOR deelneemt moet u aangifte btw doen.

Meer informatie over de KOR vindt u op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Bron: KVK